PROJEKTY UNIJNE

Erasmus+ na Facebooku

Travel Agency Masuria-Tour – prezentacja

 

Lp.

Tytuł

Program

Termin realizacji

 

Całkowita kwota projektu

Kwota

dofinansowania

1

2

3

4

5

6

1

Zainwestuj
w siebie.

Celem projektu jest wzrost wiedzy
i umiejętności pracowniczych 40 uczniów ZSZ im. S. Petőfi
poprzez realizowane w ramach projektu wsparcie w postaci szkoleń, kursów i
staży zawodowych.

Projekt dotyczy współpracy
programu szkoły z pracodawcami i był realizowany w SZOOPTyp
1, poddziałanie 2.4.1 RPO WM na lata 2014-2020,
Model 1.
szkolenia
i kursy: Zarządzanie czasem, Autoprezentacja, ECDL, Animator czasu wolnego,
Trening asertywności, kurs CAD , Mała księgowość, Prawo jazdy kat. B. , język
angielski, staże w przedsiębiorstwach.

 

01.01.2017 r. – 30.09.2017 r.

418 001,13 zł

376  201,02 zł

 

Wkład własny bezgotówkowy.

2

Technik żeglugi śródlądowej –
zawód z przyszłością.

Celem projektu
jest rozszerzenie oferty kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych
im. Sandora Petöfi w Ostródzie w roku szkolnym
2017/2018 poprzez utworzenie nowego zawodu odpowiadającemu zapotrzebowaniu
regionalnego rynku pracy – technik żeglugi śródlądowej – wpisującego się w
inteligentną specjalizację województwa warmińsko-mazurskiego – Ekonomia Wody –
oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli poprzez kurs i staż zawodowy.

Projekt
obejmuje dwa zadania: Doposażenie oraz Doskonalenie nauczycieli kształcenia
zawodowego.

Projektem
zostanie objętych 2-ch n-li kształcenia zawodowego
Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w
Ostródzie.

W
ramach projektu zostanie utworzony nowy kierunek Technik żeglugi
śródlądowej..

Projekt
realizowany w ramach poddziałania 2.4.1 rozwój
kształcenia i szkolenia zawodowego.

 

01.04.2017r. – 312.12.2017r.

431 969,56 zł

388 772,56 zł

 

 

Wkład własny gotówkowy – 10%
wartości projektu

3

Zainwestuj
w siebie.

Zakończone szkolenia i kursy:
Zarządzanie czasem, Autoprezentacja, ECDL, Animator czasu wolnego, Trening
asertywności.

W trakcie realizacji kurs CAD
(planowane zakończenie koniec października), Mała księgowość (planowane
zakończenie koniec października), Prawo jazdy kat. B. (planowane zakończenie
luty 2018), język angielski (planowane zakończenie początek grudnia).

Staże realizacja styczeń-sierpień
2018.

 

09.09.2017 r. – 31.08.2018 r.

418 001,13 zł

376  201,02 zł

 

Wkład własny bezgotówkowy.

4

Miniprzedsiębiorstwa w szkołach zawodowych.

Osiągnięcie
wysokiej jakości umiejętności i kompetencji w dziedzinie turystyki, tj.
Prowadzenia działalności gospodarczej w międzynarodowym środowisku
kontekst. Nasi uczestnicy projektu uzyskają kluczowe kompetencje: wzmocnią
znajomość języków, podnoszą wiedzę w danym zakresie w dziedzinie studiów
pewność siebie uczestnika wzrasta poprzez samoprezentację.  Projekt wzmacnia indywidualne podejście.
Umiejętność czytania i pisania – społeczna, językowa i fachowa.
Rozwój kształcenia zawodowego, tj. Turystyka i przygotowanie partnerstw handlowych poprzez firmy lokalne wspieranie
pracy opartej na uczeniu się we wszystkich jej formach (wiedza teoretyczna,
praktyczne doświadczenie, autoprezentacja, indywidualność forma, grupa i
kolektyw). Tworzy się nowe powiązania między studentami, pomiędzy firmami.
Wzmocnienie kluczowych kompetencji VET zwiększy zainteresowanie studentów w
tej dziedzinie poprzez nowe formy i metody pracy (praktyczne wykorzystanie
informacji teoretycznych, werbalne, demonstracyjne i praktyczne).
Projekt realizowany w ramach programu Erasmus + ;
Akcja  KA202 – Partnerstwa
strategiczne.

 

01.09.2017 r. – 31.08.2019 r.

18 300,00 EUR

18 300,00 EUR

 

(budżet rojektowy

 ZSZ im. S. Petőfi)

5

Twoja przyszłość

w Twoich rękach

Celem projektu jest wzrost wiedzy
i umiejętności pracowniczych 28 uczniów/nic z kierunku technik ekonomista
oraz technik handlowiec Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petőfi w Ostródzie poprzez realizowane w ramach projektu
wsparcie w postaci szkoleń, kursów i staży zawodowych w okresie IX 2018- IX
2019 roku. Realizacja celu przyczynią się do podniesienia poziomu  kompetencji i umiejętności zaw. osób
dorosłych, jak również pozwoli na zwiększenie zatrudnialności
uczniów szkół kształcenia zaw., co wpłynie na podniesie jakość i efektywności
kształcenia zawodowego.

 

01.09.2018 r. – 30.09.2019 r.

442 902,85 zł

 

 

398 612,45 zł

 

 

Wkład własny bezgotówkowy.

6

Zawód z
pasją

Projekt dotyczy programu
współpracy szkół kształcenia zawodowego z pracodawcami i realizuje Model 1
poprzez współpracę szkoły z pracodawcami, diagnozę uczniów, wyposażenie
uczniów w dodatkowe umiejętności/kwalifikacje zawodowe, staże. Celem projektu
jest wzrost wiedzy i umiejętności pracowniczych 40 uczniów/nic Zespołu Szkół
Zawodowych im. Sandora Petőfi w Ostródzie poprzez
realizowane w ramach projektu wsparcie w postaci szkoleń, kursów i staży
zawodowych w okresie IX 2018 – IX 2019 roku. Realizacja celu przyczynią się
do podniesienia poziomu kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych,
jak również pozwoli na zwiększenie zatrudnialności
uczniów szkół kształcących zawodowo, co wpłynie na podniesie jakość i
efektywności kształcenia zawodowej w Ostródzie. Efekty zgodne z rezultatami

Działania 2.4 RPO W-M dla MODELU 1
w Typie 1 SZOOP.

 

01.09.2018 r. – 30.09.2019 r.

442 807,76 zł

398 526,83 zł

 

 

Wkład własny bezgotówkowy.

7

Myśl
przyszłościowo

Celem projektu jest wzrost wiedzy
i umiejętności pracowniczych 32 uczniów/nic z kierunku technik informatyk
oraz technik spedytor Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petőfi w Ostródzie poprzez realizowane w ramach projektu
wsparcie w postaci szkoleń, kursów i staży zawodowych w okresie IX 2018 – IX
2019 roku. Realizacja celu przyczynią się do podniesienia poziomu kompetencji
i umiejętności zawodowych osób dorosłych, jak również pozwoli na zwiększenie zatrudnialności uczniów szkół kształcenia zawodowego , co
wpłynie na podniesie jakość i efektywności kształcenia  zawodowej w Ostródzie

Projekt obejmuje okresem
realizacji rok szkolny 2018/2019  i
jest kontynuacją działań podjętych w projekcie Zainwestuj w siebie z roku
szkolnego 2016/2017 i 2017/18. Dotyczy programu współpracy szkół kształcenia
zawodowego z pracodawcami i realizuje Model 1 poprzez współpracę szkoły z
pracodawcami, diagnozę uczniów, wyposażenie uczniów w dodatkowe
umiejętności/kwalifikacje zawodowe, staże. Celem projektu jest podniesienie
wiedzy i umiejętności pracowniczych 40 uczniów/nic Zespołu Szkół Zawodowych
im. Sandora Petőfi w Ostródzie poprzez realizowane
w ramach projektu wsparcie w postaci szkoleń, kursów i staży zawodowych w
okresie  IX 2018 – IX 2019 r. Efekty
zgodne z rezultatami Działania 2.4 RPO W-M dla MODELU 1 w Typie 1 SZOOP.

01.09.2018 r. –  30.09.2019 r.

455 717,46 zł

410 145,71 zł

 

Wkład własny bezgotówkowy.

(Odwiedzin: 1 559 ,Dzisiaj : 1 )