OPŁATY ZA INTERNAT

                                                         
Opłata za dany miesiąc to 120 zł. (opłata stała) + 16,50 zł. (stawka dzienna za wyżywienie)
Wpłat należy dokonywać do 10-go dnia każdego miesiąca na Numer rachunku bankowego :
PKO Bank Polski SA
Oddział 1 w Ostródzie
57102036130000630201117605
(w tytule przelewu podać imię i nazwisko ucznia, miesiąc i czego dotyczy wpłata)
W przypadkach indywidualnych (odliczeń itp.) prosimy o kontakt z kasą pod numerem telefonu 89 646- 37-53 (wew. 37).
(Odwiedzin: 1 946 ,Dzisiaj : 1 )