Liceum

Złożenie wniosku o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego
klasa wojskowa
:

od 20 maja 2024 r. – do 29 maja 2024 r. do godz. 15:00

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy
LO oddział przygotowania wojskowego
. Dyrektor wyznacza II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do prób sprawności
w I terminie.
I termin:  04.06.2024 r.  godz. 12:00 sala gimnastyczna
w ZSZ im. S. Petőfi  ul. Sportowa 1 w Ostródzie
II termin:  13.06.2024 r. godz.  12:00
  sala gimnastyczna
w ZSZ im. S. Petőfi  ul. Sportowa 1 w Ostródzie

::KIERUNKI KSZTAŁCENIA LO::

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – PROFIL PROZAWODOWY WOJSKOWY    (Prezentacja)

Profil Wojskowy

W ramach przygotowania specjalistycznego  program z przedmiotu „Podstawowe zagadnienia z zakresu wojskowości” przewiduje:

 1. Wyposażenie młodzieży w wiedzę dotyczącą prawa w zakresie organizacji Narodowych Sił Rezerwowych;
 2. Rozwój umiejętności praktycznych charakterystycznych dla służby wojskowej m. in. poprzez: udział w specjalistycznym 10 – dniowym obozie sprawnościowo – obronnym , zajęcia strzeleckie na strzelnicy wojskowej, udział w zajęciach i pokazach technik wojskowych na terenie jednostki wojskowej ,  wspólne zajęcia wojskowe z żołnierzami wojska polskiego, ćwiczenia specjalistyczne na terenie szkoły prowadzone przez żołnierza zawodowego;
 3. Poszerzenie współpracy z organami, których zadaniem jest obrona kraju. Nawiązanie współpracy z wojskowymi uczelniami wyższymi oraz innymi szkołami ponadgimnazjalnymi prowadzącymi kształcenie uczniów w zakresie proponowanej klasy wojskowej.

ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO (OPW)

Uczeń w wyniku realizacji programu szkolenia powinien posiąść między innymi wiedzę o podstawowych uwarunkowaniach służby wojskowej z wybranych zagadnień regulaminów ogólnych, musztry, ceremoniału wojskowego, z podstaw wychowania wojskowego jak również z podstaw szkolenia bojowego, w tym taktyki, szkolenia strzeleckiego, rozpoznania wojskowego, szkolenia inżynieryjno-saperskiego.

W oddziałach realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego, w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Program realizowany jest przez szkołę w części teoretycznej, oraz przez patronacką jednostkę wojskową w części praktycznej. Szkolenie kończy się 50-godzinnym obozem szkoleniowym, przeprowadzanym na początku ostatniego roku nauki.

Przewidziana jest również możliwość dofinansowania zakupu wyposażenia dla uczniów w formie zestawu umundurowania oraz dla szkoły, między innymi zestaw sprzętu do szkolenia OPW: hełmy ochronne, busole lub kompasy, kamizelki taktyczne, repliki broni palnej, kaburydo replik, maski przeciwgazowe, nosze i zestawy medyczne, z których uczniowie będą korzystać podczas zajęć praktycznych.

Wprowadzenie OPW daje możliwość realizowania w szkole ujednoliconego programu, przy wsparciu MON oraz pod jego nadzorem, czego konsekwencją będzie uzyskanie przez uczniów konkretnych korzyści takich jak: możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej, a finalnie pozostanie żołnierzem rezerw osobowych SZ RP lub wstąpienie do czynnej służby wojskowej a także aplikowanie na wyższe uczelnie wojskowe (dodatkowe punkty w procesie rekrutacji). Siłom Zbrojnym RP zapewni to przede wszystkim zwiększenie rezerw osobowych.

Nabór poprzedzony jest egzaminem sprawnościowym

TEST PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLASY MUNDUROWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. S. PETŐFI W OSTRÓDZIE

Test prób sprawności fizycznej do klas o profilu wojskowym

Kandydaci do klasy oddziału przygotowania wojskowego (mundurowej) wyłonieni zostaną na podstawie przeprowadzonych testów sprawnościowych.

Termin testów sprawnościowych:

Termin  I  4 czerwiec 2024r. o godz. 1200

Termin  II  13 czerwiec 2024r. o godz. 1200

Kandydaci przystępujący do testu sprawności fizycznej muszą posiadać odpowiedni strój sportowy (koszulka, spodenki lub dresy) oraz obuwie sportowe (zmienne).

Kandydatów obowiązuje podpisane oświadczenie/zgoda przez rodzica/prawnego opiekuna. Oświadczenie w załączniku , które należy wydrukować i przynieść na test próby sprawności fizycznej i przekazać prowadzącym egzamin.

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH – download pdf

 

Miejsce: sala gimnastyczna Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Petőfi w Ostródzie

 • Złożenie zapisu na testy wraz z podpisem rodzica / prawnego opiekuna są równoznaczne z oświadczeniem, że stan zdrowia dziecka umożliwia przystąpienie do testu sprawnościowego.
 • Test będzie przebiegał pod nadzorem i opieką nauczycieli wychowania fizycznego
 • Każda osoba przystępująca do egzaminu sprawności fizycznej jest zobowiązana okazać dokument potwierdzający tożsamość (legitymacja szkolna lub inny dokument ze zdjęciem).
 • Test poprzedza rozgrzewka, która zapewnia optymalne przygotowanie kandydata do wzmożonego wysiłku.

TEST PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ OBEJMUJE:

Test sprawności fizycznej przeprowadzony będzie w formie prób określających poziom rozwoju zdolności motorycznych.

Test sprawności fizycznej obejmuje cztery próby: 

 1. Bieg wahadłowy 10 x 10

Wykonanie – Na komendę „Start” ćwiczący rozpoczyna bieg w kierunku przeciwległej chorągiewki, obiega ją, wraca do chorągiewki na linii startu, obiega ją i pokonuje tę trasę pięciokrotnie. Po każdym okrążeniu oceniający (kontrolujący) informuje o liczbie powtórzeń, np.: „Jeszcze dwa razy”, „Jeszcze raz”. Przewrócenie chorągiewki powoduje powtórzenie próby, która jest próbą ostateczną.

Pomiar – Czas mierzy się z dokładnością do 0,1 sekundy, od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety.

Normy

Punkty

Dziewczęta – pomiar w sekundach

Chłopcy – pomiar w sekundach

1

43,6 i więcej

41,6 i więcej

2

43,5 – 42,6

41,5 – 40,6

3

42,5 – 41,6

40,5 – 39,6

4

41,5 – 40,6

39,5 – 37,6

5

40,5 – 38,6

37,5 – 35,6

6

38,5 – 36,6

35,5 – 33,6

7

36,5 – 34,6

33,5 – 32,6

8

34,5 – 33,6

32,5 – 31,6

9

33,5 – 32,6

31,5 – 30,1

10

32,5 i mniej

30,0 i mniej

 

 1. Próba siły mięśni ramion.

Dziewczęta

Wykonanie – z podstawionego krzesła badana przechodzi do zwisu nachwytem o ramionach ugiętych. Dłonie powinny znajdować się na szerokości barków. Na sygnał „start” zaczyna się próba zwisu i trwa aż do zmęczenia. Podbródek w czasie trwania testu powinien znajdować się wyraźnie nad drążkiem;

Pomiar – próba wykonywana jest 1 raz. Liczy się ilość wytrzymanych sekund we wspomnianej pozycji. Pomiar kończy się z chwilą gdy podbródek znajduje się poniżej drążka;

Chłopcy

Wykonanie – z podstawionego krzesła badany wykonuje na drążku nachwyt na szerokość barków i wykonuje zwis na prostych ramionach. Na sygnał „start” ćwiczący ugina ramiona w stawach łokciowych i podciąga się tak, aby broda znajdowała się nad drążkiem. Następnie wraca do pozycji wyjściowej w zwisie z wyprostowanymi ramionami. Pomiar – liczona jest ilość poprawnie wykonanych podciągnięć.

Punkty

Dziewczęta – zwis (pomiar w sekundach)

Chłopcy – podciągnie

1

3,0 s i mniej

1 i mniej

2

3,1 – 4,5

2

3

4,6 – 5,5

3

4

5,6 – 7,5

4

5

7,6 – 12,0

5

6

12,1 – 17,5

6 – 7

7

17,6 – 23,0

8 – 9

8

23,1 – 29,5

10 – 11

9

29,6 – 35

12 – 14

10

36 s. i więcej

15 i więcej

 1. Skłony tułowia w przód (brzuszki)

W pozycji leżącej tyłem na materacu, z nogami ugiętymi w stawach kolanowych pod kątem prostym i stopami zaczepionymi pod pierwszy lub pod drugi szczebelek drabinki gimnastycznej, ręce ułożone wzdłuż tułowia, dłonie przylegają do podłoża lub umieszczone są na klatce piersiowej w pozycji skrzyżowanej, kandydat wykonuje skłon (maksymalny) tułowia w kierunku drabinki i w jak najszybszym tempie powraca do pozycji leżenia tyłem. Próbę wykonujemy na komendę „start”. Czas na wykonanie próby wynosi 30 s.

Punkty

Dziewczęta (ilość powtórzeń)

Chłopcy (ilość powtórzeń)

1

1

3

2

2-4

4-6

3

5-7

7-9

4

8-10

10-12

5

11-13

13-15

6

14-16

16-18

7

17-19

19-21

8

20-22

22-24

9

23-25

25-27

10

26-28

28-30

 1. Pompki na ławeczce – uginanie i prostowanie ramion w podporze, leżąc przodem

na ławeczce gimnastycznej – ćwiczący na komendę „gotów” wykonuje podpór leżąc przodem na ławeczce z nogami złączonymi lub w lekkim rozkroku. Ręce rozstawia na szerokości barków. Po usłyszeniu komendy „ćwicz” kandydat wykonuje klasyczne pompki tak, by stawy barkowe znalazły się poniżej stawów łokciowych i powraca do pozycji wyjściowej. oceniający (kontrolujący) liczy tylko poprawnie wykonane powtórzenia – powtarza ostatnią liczbę wykonanych prawidłowo pompek.           

Punkty

Dziewczęta (ilość powtórzeń)

Chłopcy (ilość powtórzeń)

1

1

2

2

2-4

3-6

3

5-7

6-9

4

8-10

10-13

5

11-13

14-17

6

14-16

18-21

7

16-18

22-25

8

19-21

26-29

9

22-24

30-33

10

25-27

34-37

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR II W OSTRÓDZIE

KLASA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
DO WYBORU

JĘZYKI OBCE

WOJSKOWA

Matematyka, Historia,
Język angielski

j .angielski

 

j. niemiecki

Szkoła uczestniczy w „Pilotażowym Programie wspieranym przez Ministerstwo Obrony Narodowej w celu utworzenia certyfikowanych pionów wojskowych klas mundurowych”. Program planuje organizację zajęć pozaszkolnych, tak aby młodzież klasy wojskowej mogła poznać całe spektrum uwarunkowań obronności
i bezpieczeństwa z perspektywy zajęć i obowiązków żołnierzy w jednostce wojskowej. Równolegle Ministerstwo Obrony Narodowej wprowadziło dodatkowe korzyści dla uczniów i szkół m.in. poprzez dofinansowanie procesu szkolenia i umundurowania, wystawienie zaświadczenia potwierdzającego realizację programu „Edukacja wojskowa”, możliwość uzyskania dodatkowych punktów przy rekrutacji na uczelnie wyższe o charakterze wojskowym.

(Odwiedzin: 19 181 ,Dzisiaj : 6 )