Terminy

KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2019/2020

============================================

TYGODNIE   NAUKI

I PLPW 40(19,21)       I PTI 40(19,21)         I PTEA 40(19,21)
I PTSH 40(19,21)        I PTOŻ 40(19,21)
I GLPW 40(19,21)       I GTIA 40(19,21)      I GTSH 40 (19,21)
I GTOŻ 40(19,21)        I GTEBJP 40(19,21)

II LP,LW 40(19,21)     II ATI 40(19,21)        II TE 40(19,21)

II THŻ 40(19,21)         II THO 40(19,21)      II TSŻ 40(19,21)

III LP,LW 28(16,12)   III TIA 40(19,21)      III THŻ 40(19,21)
III THE 40(19,21)       III TS 40(19,21)        III TOŻ 40(19,21)

IV THE 28(16,12)        IV TI 28(16,12)         IV ATO 28(16,12)

IV THŻ 28(16,12)        IV TS 28 (16,12)

                                     KLASY MATURALNE
KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA 18.12.2019 r.
KLASYFIKACJA KOŃCOWA 22.04.2020 r.
KONIEC ROKU SZKOLNEGO 24.04.2020 r.
EGZAMIN MATURALNY termin ustali Dyrektor CKE

 POZOSTAŁE KLASY

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA 15.01.2020 r.
KLASYFIKACJA KOŃCOWA 24.06.2020 r.
KONIEC ROKU SZKOLNEGO 26.06.2020 r.
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE termin ustali Dyrektor CKE

 P R A K T Y K I     Ś R Ó D R O C Z N E

II TA    03.02-28.02.2020        III TA   04.11-02.12.2019

II TE    04.11-02.12.2019        III TE   04-29.05.2020
II TH    30.09-25.10.2019        III TH   02-27.03.2020

II TOT   30.03-30.04.2020        III TOT 01-26.06.2020

II ŻUG   30.09-25.10.2019        III ŻUG 02.03-27.03.2020

II TI    03-28.02.2020          III TI   04.11-02.12.2019

II THT  30.03-30.04.2020        III THT  04-29.05.2020
III TS   30.09-25.10.2019

II  TŻŚ   lipiec/sierpień         III TŻŚ lipiec/sierpień

PRZERWY  W  TRAKCIE  ROKU  SZKOLNEGO

23.12. – 31.12.2019 r. – zimowa przerwa świąteczna

20.01. – 02.02.2020 r. – ferie zimowe

09.04. – 14.04.2020 r. – wiosenna przerwa świąteczna
27.06. – 31.08.2020 r. – ferie letnie

(Odwiedzin: 2 167 ,Dzisiaj : 1 )