TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Kim jest?

Ocenia i przechowuje żywność, sporządza potrawy i napoje, organizuje produkcję gastronomiczną, planuje i realizuje usługi gastronomiczne.

Jakie uzyskasz kwalifikacje trakcie nauki w szkole? 

      K1 – HGT.02.Przygotowywanie i wydawanie dań

      K2 – HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 Jaką zdobędziesz wiedzę i umiejętności?

Będziesz potrafił:

 • Sporządzać potrawy i napoje
 • Przechowywać żywność
 • Organizować żywienie i usługi gastronomiczne
 • Planować i oceniać żywność
 • Organizować produkcję wykonywać usługi gastronomiczne

Gdzie do pracy?

Pracę znajdziesz w placówkach żywienia zbiorowego: barach, restauracjach,

stołówkach, klubach, pizzeriach, itp. Możesz prowadzić własną działalność cateringową.

O czym powinieneś jeszcze wiedzieć?

W cyklu pięcioletniego kształcenia zawodowego realizowane są przedmioty zawodowe:

 1. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
 2. Wyposażenie i zasady bhp w gastronomii
 3. Zasady żywienia
 4. Obsługa konsumenta
 5. Język obcy – zawodowy
 6. Pracownia gastronomiczna
 7. Pracownia planowania żywienia
  i usług gastronomicznych
 8. Pracownia obsługi konsumenta
 9. Warsztaty carvingu
 10. Warsztaty balistyczne

 

Praktyka zawodowa:

Klasa  II– 4 tygodnie

Klasa III -4 tygodnie

 

Przedmioty rozszerzone w cyklu kształcenia:

Język angielski

Geografia

(Odwiedzin: 5 484 ,Dzisiaj : 2 )