TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Kim jest?

   Do zadań absolwenta kierunku technik rachunkowości należy:

-prowadzenie rachunkowości firmy oraz dokonywanie rozliczeń finansowych,

– przechowywanie dokumentacji księgowej, przeprowadzanie kontroli dokumentów księgowych,

–  nadzorowanie terminów spłat zobowiązań oraz ściąganie roszczeń i należności,

– posługiwanie się komputerem z oprogramowaniem do obsługi księgowej,

–  sporządzanie sprawozdań finansowych oraz przygotowanie ich do weryfikacji.

Ponadto absolwent kierunku technik rachunkowości zajmuje się wykonywaniem podstawowych czynności biurowych przy wykorzystaniu sprzętu biurowego, takiego jak: fax, komputer, kopiarka, telefon oraz przeprowadzaniem podstawowych analiz w zakresie księgowości i finansów.

Jakie uzyskasz kwalifikacje trakcie nauki w szkole?

K 1. EKA.05. – Prowadzenie spraw kadrowo płacowych i gospodarki finansowej   jednostek     

                             organizacyjnych

K2. EKA.07.Prowadzenie rachunkowości

 

Jaką zdobędziesz wiedzę i umiejętności?

Będziesz potrafił:

– prowadzić rekrutację i selekcję kandydatów do pracy,

– sporządzać dokumentację kadrową,

– prowadzić sprawy związane ze świadczeniami socjalnymi,

– rozliczać wynagrodzenie i składki pobierane przez ZUS,

– prowadzać analizę zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników,

 – prowadzić ewidencję podatkową i rozliczenia podatkowe,

– prowadzić rozliczenia finansowe z kontrahentami i  bankami,

–  organizować rachunkowość jednostek organizacyjnych,

– ewidencjonować operacje gospodarcze,

– przeprowadzać inwentaryzacje ,

– wyceniać składniki aktywów i pasywów,                                                                                                             -ustalać wyniki finansowe,

-sporządzać sprawozdania finansowe,

-prowadzić analizę finansową.

Gdzie do pracy?

Możesz być zatrudniony we wszystkich podmiotach gospodarczych bez względu na ich formę organizacyjną czy własnościową : w bankach, ubezpieczeniach społecznych, biurach rachunkowych, urzędach skarbowych, firmach zajmujących się obrotem nieruchomościami oraz możesz  prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

Praktyka zawodowa:    

Klasa II – 4tyg.

Klasa IV – 4 tyg.

 

Przedmioty rozszerzone w cyklu kształcenia:

Matematyka

Język angielski

 

Ścieżka kariery zawodowej:

 

Po ukończeniu szkoły możesz zapisać się na kursy zawodowe np. Kadry i Płace, Mała Księgowość. Możesz również zdecydować się na studia po wcześniejszym zdaniu matury  na kierunki, np. finanse i rachunkowość, bankowość, ekonomia,  zarządzanie, itp.

 

(Odwiedzin: 293 ,Dzisiaj : 1 )