TECHNIK ANALITYK

TECHNIK ANALITYK    Nowość!!!

                              NOWA SPECJALIZACJA: CHEMIA KOSMETYCZNA

Kim jest?

Wykonuje prace z zakresu: pobierania i przygotowywania próbek do analiz, gospodarowania odczynnikami chemicznymi, użytkowania wyposażenia pomiarowego i pomocniczego. Wykonuje  i dokumentuje badania analityczne składu  i właściwości badanego materiału oraz ocenia jakość badanych próbek.

Jakie uzyskasz kwalifikacje trakcie nauki w szkole?

K1 – CHM.03.Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań      analitycznych

K2 – CHM.04. Wykonywanie badan analitycznych

 

Jaką zdobędziesz wiedzę i umiejętności?

Będziesz potrafił:

 • Gospodarować wyposażeniem oraz odczynnikami chemicznymi w laboratorium analitycznym
 • Przygotowywać odczynniki chemiczne do badań analitycznych
 • Pobierać i przygotowywać próbki do badań analitycznych
 • Kontrolować laboratoryjne surowce, półprodukty i materiały pomocowe
 • Wykonywać badania bioanalityczne i środowiskowe

Gdzie do pracy?

Pracę znajdziesz w laboratoriach: przemysłowych, środowiskowych, pracujących

na rzecz rolnictwa oraz na potrzeby przemysłu spożywczego.

 

O czym powinieneś jeszcze wiedzieć?

W cyklu pięcioletniego kształcenia zawodowego realizowane są przedmioty zawodowe:

 1. Podstawy technik laboratoryjnych
 2. Organizacja pracy w laboratorium analitycznym
 3. Podstawy chemii analitycznej
 4. Badania bioanalityczne i środowiskowe
 5. Język obcy w praktyce laboratoryjnej
 6. Materiałoznawstwo
 7. Techniki laboratoryjne
 8. Analityka chemiczna i środowiskowa

Praktyka zawodowa:        

Klasa II- 4 tygodnie

Klasa III- 4 tygodnie

 

Przedmioty rozszerzone w cyklu kształcenia:

Język angielski

Chemia

(Odwiedzin: 2 334 ,Dzisiaj : 1 )