Przetargi

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. Dostawa artykułów spożywczych do stołówki Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Petofi w Ostródzie

Link


Plan postępowań u udzielenie zamówień na rok 2023


Wykonanie remontu korytarza – II piętro, dwie klatki schodowe w budynku szkolnym Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Petofi w Ostródzie

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zał.nr 1 do zapytania ofertowego

Zał.nr 2 do zapytania ofertowego


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych z posesji ZSZ w Ostródzie. – ponowienie

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zał.nr 1 do zapytania ofertowego

Zał.nr 2 do zapytania ofertowego

Zał.nr 3 do zapytania ofertowego

Zał.nr 4 do zapytania ofertowego


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych z posesji ZSZ w Ostródzie.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zał.nr 1 do zapytania ofertowego

Zał.nr 2 do zapytania ofertowego

Zał.nr 3 do zapytania ofertowego

Zał.nr 4 do zapytania ofertowego


Dostawa artykułów spożywczych do stołówki Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petofi w Ostródzie. – 08.02.2022

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Zał nr 1a do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy cz. 1
  3. Zał nr 1b do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy cz. 6
  4. Zał nr 1c do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy cz. 8
  5. Zał nr 2 do zapytania ofertowego – projekt umowy
  6. Zał. nr 3a do zapytania ofertowego – Pakiet nr 1 Pieczywo
  7. Zał. nr 3b do zapytania ofertowego – Pakiet nr 6 – Artykuły spożywcze
  8. Zał. nr 3c do zapytania ofertowego – Pakiet nr 8 Dania mączne garmażeryjne chłodnicze

Dostawa artykułów spożywczych do stołówki  Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora PetÖfi w Ostródzie

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e31e7904-0351-4f2b-ae04-51b00d5ed1cb


Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 – 18.01.2022

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”.

ZAPYTANIE OFERTOWE AKTYWNA TABLICA

Zał.nr 1 do zapytania ofertowego

Zał.nr 2 do zapytania ofertowego

Zał.nr 3 do zapytania ofertowego

Zał.nr 4 do zapytania ofertowego

ZAPYTANIE OFERTOWE: Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych

ZAPYTANIE OFERTOWE : zakup spektrofometra

Zapytanie ofertowe 06.04.2021

Zał.nr 1 do zapytania ofertowego

Zał. nr 5 do regulaminu – Formularz ofertowy.doc


ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYBÓR INSTYTUCJI FINANSOWEJ ZARZĄDZAJĄCEJ I PROWADZĄCEJ PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK)

Protokół zapytania ofertowego PPK


 Zapytanie ofertowe na „świadczenie usługi odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych z posesji ZSZ w Ostródzie”. 26.11.2020


DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. S. PETŐFI W OSTRÓDZIE 18.11.2020


 
Dostawa artykułów spożywczych do stołówki Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie. 
16.10.2020
 

Zapytanie ofertowe :
 

 Dostawa artykułów spożywczych do stołówki ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie  w zakresie części (pakietu)  nr 7 – Artykuły spożywcze różne.

 
Dostawa artykułów spożywczych do stołówki Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie.
Produkty mleczarskie
 
 

 Dostawa artykułów spożywczych do stołówki Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie”.
 
 

l1l2l3
 
 
 
 
 Technik budowy jednostek pływających RPWM.02.04.01-28-0059/18
 

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania Doposażenie pracowni szkolnych w ramach projektu pt. Technik budowy jednostek pływających 3/RPWM.02.04.01-28-0059/18 z dnia 26.09.2019 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Doposażenie pracowni szkolnych w ramach projektu pt. Technik budowy jednostek pływających 3/RPWM.02.04.01-28-0059/18 z dnia 10.09.2019 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Doposażenie pracowni szkolnych w ramach projektu pt. Technik budowy jednostek pływających 3/RPWM.02.04.01-28-0059/18  z dnia 06.09.2019 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Doposażenie pracowni szkolnych w ramach projektu pt. Technik budowy jednostek pływających 3/RPWM.02.04.01-28-0059/18  z dnia 03.09.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Doposażenie pracowni szkolnych w ramach projektu pt. Technik budowy jednostek pływających 3/RPWM.02.04.01-28-0059/18  z dnia 03.09.2019 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Doposażenie pracowni szkolnych w ramach projektu pt. Technik budowy jednostek pływających 3/RPWM.02.04.01-28-0059/18 z dnia 03.09.2019 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ Doposażenie pracowni szkolnych w ramach projektu pt. Technik budowy jednostek pływających, znak sprawy: 3/RPWM.02.04.01-28-0059/18 z dnia 03.09.2019 r.

ZAŁĄCZNIK NR 3DO SIWZ Doposażenie pracowni szkolnych w ramach projektu pt. Technik budowy jednostek pływających 3/RPWM.02.04.01-28-0059/18 z dnia 03.09.2019 r.

ZAŁĄCZNIK NR 4DO SIWZ Doposażenie pracowni szkolnych w ramach projektu pt. Technik budowy jednostek pływających, znak sprawy: 3/RPWM.02.04.01-28-0059/18 z dnia 03.09.2019 r.

ZAŁĄCZNIK NR 5DO SIWZ Doposażenie pracowni szkolnych w ramach projektu pt. Technik budowy jednostek pływających, znak sprawy: 3/RPWM.02.04.01-28-0059/18 z dnia 03.09.2019 r.Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/a6915964-6879-4915-9a5d-8f9235fa71c9
 Link do opublikowanego ogłoszenia znajduje się pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f58234e9-70f6-4746-bf64-3d24907368e4

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Doposażenie pracowni szkolnych w ramach projektu pt. Technik budowy jednostek pływających 2/RPWM.02.04.01-28-0059/18 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Doposażenie pracowni szkolnych w ramach projektu pt. Technik budowy jednostek pływających 2/RPWM.02.04.01-28-0059/18 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Doposażenie pracowni szkolnych w ramach projektu pt. Technik budowy jednostek pływających 2/RPWM.02.04.01-28-0059/18

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ Doposażenie pracowni szkolnych w ramach projektu pt. Technik budowy jednostek pływających, znak sprawy: 2/RPWM.02.04.01-28-0059/18

ZAŁĄCZNIK NR 3DO SIWZ Doposażenie pracowni szkolnych w ramach projektu pt. Technik budowy jednostek pływających 2/RPWM.02.04.01-28-0059/18

ZAŁĄCZNIK NR 4DO SIWZ Doposażenie pracowni szkolnych w ramach projektu pt. Technik budowy jednostek pływających, znak sprawy: 2/RPWM.02.04.01-28-0059/18

ZAŁĄCZNIK NR 5DO SIWZ Doposażenie pracowni szkolnych w ramach projektu pt. Technik budowy jednostek pływających, znak sprawy: 2/RPWM.02.04.01-28-0059/18


ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania Doposażenie pracowni szkolnych w ramach projektu pt. Technik budowy jednostek pływających

Informacja z otwarcia ofert TBJP 1

Informacja z otwarcia ofert TBJP 2

Informacja z otwarcia ofert TBJP 3

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR2 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Doposażenie pracowni szkolnych w ramach projektu pt. Technik budowy jednostek pływających

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Doposażenie pracowni szkolnych w ramach projektu pt. Technik budowy jednostek pływających  

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ  Doposażenie pracowni szkolnych w ramach projektu pt. Technik budowy jednostek pływających

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ Doposażenie pracowni szkolnych w ramach projektu pt. Technik budowy jednostek pływających

ZAŁĄCZNIK NR 3DO SIWZ Doposażenie pracowni szkolnych w ramach projektu pt. Technik budowy jednostek pływających

ZAŁĄCZNIK NR 4DO SIWZ Doposażenie pracowni szkolnych w ramach projektu pt. Technik budowy jednostek pływających

ZAŁĄCZNIK NR 5DO SIWZ Doposażenie pracowni szkolnych w ramach projektu pt. Technik budowy jednostek pływających


ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania dotyczy postępowania nr 2/RPWM.02.04.01-28-0108/16 pn. „Dostawa wyposażenia do
pracowni szkolnych w ramach kierunku technik żeglugi śródlądowej” z dnia 11.10.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA nr 2/RPWM.02.04.01-28-0108/16 pn. „Dostawa wyposażenia do pracowni szkolnych w ramach kierunku technik żeglugi śródlądowej” z dnia 11.10.2017 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dotyczy postępowania nr 2/RPWM.02.04.01-28-0108/16 pn. „Dostawa wyposażenia do
pracowni szkolnych w ramach kierunku technik żeglugi śródlądowej” z dnia 07.10.2017 r.

Pytania wykonawców : dotyczące postepowania nr 2/RPWM.02.04.01-28-0108/16 pn. „Dostawa wyposażenia do pracowni szkolnych w ramach kierunku technik żeglugi śródlądowej”z dnia 3.10.2017

Zamówienie 2:Dostawa wyposażenia do pracowni szkolnych w ramach kierunku technik żeglugi śródlądowej z dnia 2017-09-29 r.

Specyfikacja 2 – Dostawa wyposażenia do pracowni szkolnych w ramach kierunku technik żeglugi śródlądowej z dnia 2017-09-29 r.


(Odwiedzin: 4 100 ,Dzisiaj : 1 )