OPŁATY ZA INTERNAT

Opłata za miesiąc październik 2020 r. wynosi 297,90 zł, uczniowie z Zespołu Szkół Rolniczych 280, 80 zł.
Wpłat należy dokonywać na Numer rachunku bankowego :
PKO Bank Polski SA
Oddział 1 w Ostródzie
57102036130000630201117605
(w tytule przelewu podać imię i nazwisko ucznia, miesiąc i czego dotyczy wpłata)
W przypadkach indywidualnych (odliczeń itp.) prosimy o kontakt z kasą pod numerem telefony 89 646- 37-53 (wew. 37).
(Odwiedzin: 377 ,Dzisiaj : 1 )