ODiDZ

OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH  IM. SANDORA PETŐFI

W OSTRÓDZIE

                           Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego wchodzi w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petőfi w Ostródzie, jest placówką publiczną. Organem prowadzącym jest Powiat Ostródzki, a organem prowadzącym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

Ośrodek prowadzi dokształcanie młodocianych pracowników oraz realizuje zadania z zakresu doskonalenia zawodowego osób dorosłych. ODiDZ umożliwia teoretyczne przygotowanie młodocianych  do egzaminów z nauki zawodu poprzez organizację kursów dokształcania zawodowego. Do zadań  Ośrodka należy;

– dokształcanie młodocianych  zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych,

– dokształcanie pracowników młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i nie uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych w zakresie teoretycznej nauki zawodu w celu przygotowania do egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika,

– doskonalenie zawodowe osób dorosłych w zakresie wynikającym z potrzeb lokalnego rynku pracy.

Doskonalenie młodocianych w Ośrodku odbywa się w formie turnusów. Uczniowie są przyjmowani do ośrodka na podstawie skierowania wydanego przez szkołę

– w przypadku młodocianych dokształcających się w zasadniczych szkołach zawodowych oraz pracodawcę

–w przypadku młodocianych nie uczęszczających do zasadniczych szkół zawodowych.

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Ostródzie prowadzi kursy dokształcania zawodowego  dla młodocianych i uczniów klas wielozawodowych   w zawodach:

  • sprzedawca kurs stopnia I, II, III,
  • piekarz kurs stopnia I, II, III,
  • kucharz kurs stopnia I, II, III,
  • inne kursy według zapotrzebowania

Uczestnicy kursów mają możliwość w czasie turnusu do zamieszkania w internacie.

OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

przy ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH

14-100 OSTRÓDA UL. SPORTOWA 1 TEL. /089/ 646 37 53

INTERNAT UL. SPORTOWA 1 TEL. /089/ 646 37 53

Harmonogram kursów w roku szkolnym 2015/2016 semestr I

Lp. KURS STOPIEŃ TERMIN
1. Kucharz II 01.09.2015 r.- 25.09.2015 r.
2. Sprzedawca II 01.09.2015 r.- 25.09.2015 r.
3. Piekarz II 28.09.2015 r.- 23.10.2015 r.
4. Sprzedawca III 28.09.2015 r.- 23.10.2015 r.
5. Piekarz III 26.10.2015 r.- 20.11.2015 r.
6. Kucharz III 26.10.2015 r. – 20.11.2015 r.
7. Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej III 26.10.2015 r.- 20.11.2015 r.
(Odwiedzin: 2 908 ,Dzisiaj : 1 )