Technikum

::KIERUNKI KSZTAŁCENIA TECHNIKUM::::

TECHNIK HANDLOWIEC     (Prezentacja)

TECHNIK EKONOMISTA  specjalizacja:Księgowy-z elementami podatków i bilansu

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK ANALITYK

TECHNIK SPEDYTOR – NOWOŚĆ

TECHNIK ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ NOWOŚĆ

TECHNIKUM NR 2 W OSTRÓDZIE
KLASA UZYSKANE KWALIFIKACJE ROZSEZERZENIE JĘZYKI OBCE
TECHNIK HANDLOWIEC K 1 – Prowadzenie sprzedaży (HAN.01.)
K 2 – Prowadzenie działań handlowych (HAN. 02.)
geografia, j. angielski j .angielski

j. niemiecki

TECHNIK EKONOMISTA

 

 

Specjalizacja :

księgowo-podatkowa z elementami bilansu

 

K 1 – Prowadzenie dokumentacji
w jednostce organizacyjnej (EKA.04.)

K 2 – Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych (EKA.05.)

matematyka,
j. angielski
j .angielski

j. niemiecki

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

NOWOŚĆ!
Specjalizacja: Barman/Barista

Trener dietetyki i fitness

K 1 – Przygotowanie
i wydawanie dań (HGT.02.)
K 2 – Organizacja żywienia
i usług gastronomicznych (HGT.12.)
geografia, j. angielski j .angielski

j. niemiecki

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI K 1 – Przygotowanie imprez i usług turystycznych (HGT.07.)
K 2 – Obsługa klienta
oraz rozliczanie imprez
i usług turystycznych (HGT.08.)
geografia, j. angielski j .angielski

j. niemiecki

TECHNIK INFORMATYK

NOWOŚĆ!

Specjalizacja:

Programowanie 2D
i wydruk 3D

K1 –Administracja
i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych
i lokalnych sieci komputerowych (INF.02)
K2 – Tworzenie
i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych (INF.03)
matematyka,
j. angielski
j .angielski

j. niemiecki

TECHNIK ANALITYK

NOWOŚĆ!

Specjalizacja: chemia kosmetyczna

K 1 – Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek
do badań analitycznych (CHM.03.)
K 2 – Wykonywanie badań analitycznych (CHM.04.)
j. angielski, chemia j .angielski

j. niemiecki

TECHNIK SPEDYTOR

NOWOŚĆ!

Bezpieczeństwo wewnętrzne (klasa mundurowa )

K 1 – Organizacja transportu oraz obsługa klientów
i kontrahentów (SPL.05.)
matematyka,
język angielski
j .angielski

j. niemiecki

TECHNIK ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ K 1 – Planowanie
i prowadzenie żeglugi
po śródlądowych drogach wodnych
i morskich wodach wewnętrznych (TWO.08.)
K 2 – Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych
i mechanizmów pokładowych (TWO.09.)
matematyka,
język angielski
j .angielski

j. niemiecki

(Odwiedzin: 40 488 ,Dzisiaj : 3 )