Technikum

::KIERUNKI KSZTAŁCENIA TECHNIKUM::::

TECHNIK HANDLOWIEC     (Prezentacja)

TECHNIK EKONOMISTA  specjalizacja :Księgowy-z elementami podatków i bilansu

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

TECHNIK INFORMATYK :  specjalizacja : help desk   NOWOŚĆ,

TECHNIK ANALITYK

TECHNIK SPEDYTOR – NOWOŚĆ

TECHNIK ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ NOWOŚĆ

 

TECHNIKUM NR 2 W OSTRÓDZIE
KLASA UZYSKANE KWALIFIKACJE ROZSZEZERZENIE JĘZYKI OBCE
TECHNIK HANDLOWIEC K 1 – Prowadzenie sprzedaży (HAN.01.)
K 2 – Prowadzenie działań handlowych (HAN. 02.)
geografia, j. angielski j .angielski

j. niemiecki

TECHNIK EKONOMISTA

 

K 1 – Prowadzenie dokumentacji
w jednostce organizacyjnej (EKA.04.)

 

K 2 – Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych (EKA.05.)

 

matematyka,
j. angielski

 

j .angielski

j. niemiecki

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

NOWOŚĆ!

K 1 –  Prowadzenie spraw kadrowo płacowych
i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych (EKA.05.)
K 2 – Prowadzenie rachunkowości (EKA.07.)
 

matematyka,
j. angielski

 

j .angielski

j. niemiecki

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

NOWOŚĆ!
Specjalizacja:

Barman/Barista

Trener dietetyki i fitness

K 1 – Przygotowanie
i wydawanie dań (HGT.02.)
K 2 – Organizacja żywienia
i usług gastronomicznych (HGT.12.)
geografia, j. angielski j .angielski

j. niemiecki

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI K 1 – Przygotowanie imprez i usług turystycznych (HGT.07.)
K 2 – Obsługa klienta
oraz rozliczanie imprez
i usług turystycznych (HGT.08.)
geografia, j. angielski j .angielski

j. niemiecki

TECHNIK INFORMATYK

NOWOŚĆ!

Specjalizacja:

Programowanie 2D
i wydruk 3D

K1 –Administracja
i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych
i lokalnych sieci komputerowych (INF.02)
K2 – Tworzenie
i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych (INF.03)
matematyka,
j. angielski
j .angielski

j. niemiecki

TECHNIK ANALITYK

NOWOŚĆ!

Specjalizacja: chemia kosmetyczna

K 1 – Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek
do badań analitycznych (CHM.03.)
K 2 – Wykonywanie badań analitycznych (CHM.04.)
j. angielski, chemia j .angielski

j. niemiecki

TECHNIK SPEDYTOR

Specjalizacja: obsługa celna

K 1 – Organizacja transportu oraz obsługa klientów
i kontrahentów (SPL.05.)

 

matematyka,
język angielski
j .angielski

j. niemiecki

TECHNIK ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ K 1 – Planowanie
i prowadzenie żeglugi
po śródlądowych drogach wodnych
i morskich wodach wewnętrznych (TWO.08.)
K 2 – Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych
i mechanizmów pokładowych (TWO.09.)
matematyka,
język angielski
j .angielski

j. niemiecki

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI K 1 – Obsługa podróżnych

w portach i terminalach (SPL.02.)
K 2 – Obsługa ładunków
w portach i terminalach (SPL.03.)

 

matematyka,
język angielski
j .angielski

j. niemiecki

(Odwiedzin: 33 349 ,Dzisiaj : 8 )