Liceum

::KIERUNKI KSZTAŁCENIA LO::

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – PROFIL PROZAWODOWY WOJSKOWY    (Prezentacja)

Profil Wojskowy

W ramach przygotowania specjalistycznego  program z przedmiotu „Podstawowe zagadnienia z zakresu wojskowości” przewiduje:

  1. Wyposażenie młodzieży w wiedzę dotyczącą prawa w zakresie organizacji Narodowych Sił Rezerwowych;
  2. Rozwój umiejętności praktycznych charakterystycznych dla służby wojskowej m. in. poprzez: udział w specjalistycznym 10 – dniowym obozie sprawnościowo – obronnym , zajęcia strzeleckie na strzelnicy wojskowej, udział w zajęciach i pokazach technik wojskowych na terenie jednostki wojskowej ,  wspólne zajęcia wojskowe z żołnierzami wojska polskiego, ćwiczenia specjalistyczne na terenie szkoły prowadzone przez żołnierza zawodowego;
  3. Poszerzenie współpracy z organami, których zadaniem jest obrona kraju4. Nawiązanie współpracy z wojskowymi uczelniami wyższymi oraz innymi szkołami ponadgimnazjalnymi prowadzącymi kształcenie uczniów w zakresie proponowanej klasy wojskowej.

Szkoła uczestniczy w „Pilotażowym Programie wspieranym przez Ministerstwo Obrony Narodowej w celu utworzenia certyfikowanych pionów wojskowych klas mundurowych”. Program planuje organizację zajęć pozaszkolnych, tak aby młodzież klasy wojskowej mogła poznać całe spektrum uwarunkowań obronności i bezpieczeństwa z perspektywy zajęć i obowiązków żołnierzy w jednostce wojskowej. Równolegle Ministerstwo Obrony Narodowej planuje wprowadzić dodatkowe korzyści dla uczniów i szkół m.in. poprzez dofinansowanie procesu szkolenia, wystawienie zaświadczenia potwierdzającego realizację programu „Edukacja wojskowa”, możliwość uzyskania dodatkowych punktów przy rekrutacji na uczelnie wyższe o charakterze wojskowym.

Nabór poprzedzony jest egzaminem sprawnościowym

EGZAMIN SPRAWNOŚCIOWY DLA KANDYDATÓW DO KLASY WOJSKOWEJ:

( I TERMIN )13 CZERWCA O GODZ. 14:00 ORAZ (II TERMIN) 27 CZERWCA O GODZ. 14:00 W NASZEJ SZKOLE NA SALI GIMNASTYCZNEJ ODBĘDZIE SIĘ EGZAMIN SPRAWNOŚCIOWY DLA KANDYDATÓW DO KLASY WOJSKOWEJ.

Obowiązuje punktualne przybycie na halę , obowiązkowy  strój sportowy.

Wymagany dokument potwierdzający tożsamość (np. legitymacja szkolna)

UWAGA!!

DO EGZAMINU PRZYSTĘPUJĄ KANDYDACI ZE WSZYSTKICH PREFERENCJI W SYSTEMIE NABÓR.

UWAGA !
W naborze do klasy pierwszej Liceum wojskowego uczestniczą tylko kandydaci, którzy podeszli do egzaminu sprawnościowego.

Zestaw ćwiczeń sprawności fizycznej, obowiązujących jako sprawdzian dla kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego (OPW):

  1. bieg – 100 m, 10 x 10 m
  2. podciąganie na drążku
  3. brzuszki- skłony tułowia w przód
  4. uginanie rąk- pompki
  5. rzut piłką lekarską zza głowy na odległość

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR II W OSTRÓDZIE

KLASA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
DO WYBORU

JĘZYKI OBCE

WOJSKOWA

Matematyka, Historia,
Język angielski

j .angielski

 

j. niemiecki

Szkoła uczestniczy w „Pilotażowym Programie wspieranym przez Ministerstwo Obrony Narodowej w celu utworzenia certyfikowanych pionów wojskowych klas mundurowych”. Program planuje organizację zajęć pozaszkolnych, tak aby młodzież klasy wojskowej mogła poznać całe spektrum uwarunkowań obronności
i bezpieczeństwa z perspektywy zajęć i obowiązków żołnierzy w jednostce wojskowej. Równolegle Ministerstwo Obrony Narodowej wprowadziło dodatkowe korzyści dla uczniów i szkół m.in. poprzez dofinansowanie procesu szkolenia i umundurowania, wystawienie zaświadczenia potwierdzającego realizację programu „Edukacja wojskowa”, możliwość uzyskania dodatkowych punktów przy rekrutacji na uczelnie wyższe o charakterze wojskowym.

(Odwiedzin: 17 289 ,Dzisiaj : 2 )