Kurs barmański  

 

Celem szkoleń jest przekazanie osobom biorącym w nich udział podstaw technicznych sztuki barmańskiej, a także przygotowanie jego uczestników do samodzielnej, profesjonalnej pracy w barze typu ”American Drinks”. Głównym zadaniem szkoleń jest udostepnienie wiedzy pracownikom barów tak, aby uczynić ich profesjolnalnymi barmanami, jak również przekazać wiedzę młodzieży, aby w przyszłości ułatwić im start w pracy na stanowisku barmana. Szkolenia organizowane sa w sposób umożliwiający przyswojenie wiedzy i umiejętności głównie praktycznych, z minimalnym uwzględnieniem teorii.

Szkolenie prowadzi Mistrz Polski Barmanów . Szkolenia przeznaczone są dla osób pełnoletnich, zarówno absolwentów czy uczniów szkół gastronomicznych i hotelarskich, dla osób pracujących na stanowisku barmana, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, jak również wszystkich chętnych zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki barmańskiej. Jednak oprócz chęci udziału i zgłoszenia niezbędna jest obecność i aktywny udział słuchaczy w zajęciach.

Szkolenia prowadzone są z wykorzystaniem oryginalnego sprzętu barowego oraz technik światowych. Podczas kursu prowadzący dysponuje także prezentacjami multimedialnymi z pokazów barmańskich.

Kursanci po zakończonym szkoleniu otrzymują Certyfikat.

Szkolenia „Barman-Blender” zapewnią i pomogą:

 • zapoznać uczestników z czynnościami występującymi w zawodzie barmana i tajnikami sztuki prowadzenia baru;

 • opanować przez uczestników umiejętności i sprawności zawodowe oraz wyrobić prawidłowe nawyki i właściwy styl w pracy barmana;

 • wyrobić w uczestnikach pożądane w zawodzie barmana cechy, charakter oraz zamiłowanie do zawodu, a w szczególności:

 • zapoznać uczestników z zawodem i innymi specjalistycznymi zagadnieniami związanymi z całokształtem pracy barmana i działalnością baru;

 • opanować niezbędne wiadomości z zakresu właściwej organizacji pracy, kultury i sprawnej obsługi gościa w barze;

 • przyswoić nawyki kulturalnego zachowania się wobec gościa, jak również wobec współpracowników;

 • przekazać uczestnikom sumę wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu mixologii;

 • przyswoić profesjonalną technikę sporządzania wszelkich mieszanych napojów alkoholowych i bezalkoholowych na poziomie światowym, według standardowych, międzynarodowych regulaminów i formuł, z uwzględnieniem najnowszych wzorów opartych na dostępnych składnikach;

 • niezbędne akcesoria barowe potrzebne do nauki ewolucji za barem, w tym m.in.: plastikowe butelki, kubki czy shakery;

 • emisję filmów instruktażowych o tematyce Flair;

 • pokazy multimedialne z codziennej pracy barmanów w stylu Flair, a także konkursów Flair;

 • ukształtować w uczestnikach szkolenia umiejetność oddziaływania na otoczenie, właściwą kulturę picia alkoholu i dobre obyczaje z tym związane oraz sposoby czy formy zjednywania gości baru.

PROGRAM SZKOLENIA 

 • Wprowadzenie do zawodu barmana;

 • Sylwetka barmana;

 • Bar – historia powstania;

 • Sztuka prowadzenia baru;

 • Poznanie sprzętu barowego, narzędzi oraz akcesoriów barowych;

 • Zarys technologii i towaroznawstwa napojów alkoholowych i bezalkoholowych;

 • Produkcja, podział i charakterystyka wódek czystych;

 • Kontinuum – wódki gatunkowe;

 • Poznawanie win gronowych i piwa – zarys;

 • Normy spożywania napojów alkoholowych;

 • Poznanie technik mieszania i nauka mieszania;

 • Ćwiczenia praktyczne (z wykorzystaniem mnogiej ilości alkoholi) technik miksowania napojów alkoholowych i bezalkoholowych;

 • Historia i charakterystyka stylu wolnego, czyli alternatywnej sztuki barmańskiej;

 • Miksowanie w stylu wolnym;

 • Egzamin teoretyczny (test) i praktyczny.

(Odwiedzin: 748 ,Dzisiaj : 1 )