Dokumenty

 STATUTY
STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. SANDORA PETÖFI W OSTRÓDZIE   
TECHNIKUM NR 2 W OSTRÓDZIE  
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR II W OSTRÓDZIE 
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2
REGULAMINY
REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
Regulamin w sprawie przyznawania zasiłku na pomoc zdrowotną
REGULAMIN PRACY
PLANY
PLAN RAD PEDAGOGICZNYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021
WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE
SKALA PUNKTOWA DO WYSTAWIENIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIA W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. S. PETÖFI W OSTRÓDZIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE
 RADA RODZICÓW
REGULAMIN RADY RODZICÓW
PROTOKÓŁ z dnia 26 października 2015r. wyboru Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej na rok szkolny 2015/2016
PLAN PRACY RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2016/2017
Prezydium Rady Rodziców w Zespole Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie na rok szkolny 2016/2017
Apel do rodziców
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego – program

 
(Odwiedzin: 6 215 ,Dzisiaj : 7 )