Oddziały Przygotowania Wojskowego w naszej szkole mogą jeszcze lepiej się rozwijać

Posted on Posted in Bez kategorii

Wszystko za sprawą Powiatu Ostródzkiego, który w 2021r. po raz kolejny otrzymał dotacje z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach rządowego program „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Finansową dotacją zostały objęte Oddziały Przygotowania Wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym Nr II, które decyzją MON funkcjonują i liczą 30 uczniów.

Jest to nowy typ oddziałów kształcenia ponadpodstawowego. Dotacja została przeznaczona na zakup nowych, zunifikowanych elementów ubioru dla każdego ucznia klasy OPW, stanowiących jednolite umundurowanie uczniów oraz wyposażenia specjalistycznego polegającego na zaopatrzeniu bazy szkoleniowej uczniów klas OPW. Umowa dotacyjna została podpisana 15 kwietnia 2021 r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej, Dyrektorem Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” Panem Generałem Arturem Dębczak, a Powiatem Ostródzkim, w imieniu którego działają Starosta Ostródzki- Andrzej Wiczkowski i Wicestarosta- Jan Kacprzyk. Koszt realizacji zadania został ustalony na kwotę 103 300 zł. Wysokość dotacji, stanowiąca 80 % kwoty przewidzianej na realizację zadania wynosi 82 640,00 zł, natomiast 20 % koszt środków własnych powiatu to kwota 20 660,00 zł. Udzielona dotacja pozwoli uczniom w lepszym stopniu zrealizować podstawę programową i zapoznać młodzież ze specyfiką zawodową żołnierza.

(Odwiedzin: 32 ,Dzisiaj : 1 )