Dla absolwentów szkół podstawowych ubiegających się o przyjecie do klasy 1 LO – oddział przygotowania wojskowego

Posted on Posted in Bez kategorii

Dnia 14 czerwca 2021 r. od godz. 14.00 do 16.00 w hali MOS (OCSiR) w Ostródzie przy ul. Piłsudskiego  4 zostanie przeprowadzony obowiązkowy  sprawdzian uzdolnień kierunkowych – sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o miejsce do klasy 1 LO – oddział przygotowania wojskowego. Obowiązuje punktualne przybycie na halę MOS , obowiązkowy  strój sportowy.

Wymagany dokument potwierdzający tożsamość (np. legitymacja szkolna)

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianów uzdolnień kierunkowych – sprawności fizycznej  nastąpi  
15.06.2021 r. o godz. 12.00. Wyniki będą dostępne w sekretariacie szkoły.

Dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie będą mogli przystąpić do prób sprawnościowych w pierwszym terminie, wskazujemy drugi termin 23.06.2021 r. w hali  MOS (OCSiR) w Ostródzie przy  ul. Piłsudskiego  4,  w godzinach od 14.00 do 16.00. Wyniki sprawdzianu będą podane do wiadomości publicznej dnia 24.06.2021 r. o godz. 12.00. Wyniki będą dostępne w sekretariacie szkoły

Podanie do publicznej  wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi w dniu 22 lipca 2021 r.

UWAGA!!

DO EGZAMINU PRZYSTĘPUJĄ KANDYDACI ZE WSZYSTKICH PREFERENCJI W SYSTEMIE NABÓR.

Zestaw ćwiczeń sprawności fizycznej, obowiązujących jako sprawdzian dla kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego (OPW):

  1. bieg – 1000 m, 10 x 100 m
  2. podciąganie na drążku
  3. brzuszki- skłony tułowia w przód
  4. uginanie rąk- pompki
  5. rzut piłką lekarską zza głowy na odległość

(Odwiedzin: 180 ,Dzisiaj : 1 )