Terminy

KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2017/2018

============================================

TYGODNIE   NAUKI

I LP,LW 38(19,19)    I TIA  38 (19,19)     I TEH 38 (19,19) I THŻ 38 (19,19)     I TOT 38 (19,19)

    I TŻŚ 34 (19,15)    I TS 38 (19,19)      II LP, LW 38(19,19)   II TI 38 (19,19)   II TEH 34 (15,19)

  II THŻ 34 (15,19)     II ATO 34(15,19) II TS 38 (19,19)     III LP,LW 30 (16,14)  III TIH 34 (15,19)

III E 34(19,15)     III ATO 34 (19,15)    III ŻUG 34 (15,19) IV E 30 (16,14)   IV TI 30 (16,14)

  IV TH 30 (16,14)      IV TOT 30(16,14)     IV THT 30 (16,14)          IV ŻUG 30 (16,14)

KLASY MATURALNE

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA        KLASYFIKACJA KOŃCOWA

  20.12.2017 r.                                   24.04.2018 r.

POZOSTAŁE KLASY

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA        KLASYFIKACJA ROCZNA

  17.01.2018 r.                                   18.06.2018 r.

 KONIEC  ROKU  SZKOLNEGO

IV E; IV THO; IV TI; IV THŻ; III LP; III LW; 27.04.2018 r.

Pozostałe klasy –22.06.2018 r.

EGZAMIN MATURALNY- termin ustali Dyrektor CKE

EGZAMIN POTWIERDZAJCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE- termin ustali Dyrektor CKE

P R A K T Y K I     Ś R Ó D R O C Z N E

II A  04.-29.09.2017        III A 04.05 -01.06.2018

II E  04.-29.09.2017        IIIE 01.-28.03.2018
III TH 06.11.-01.12.2017         II TOT 04.-29.09.2017

III TOT 04.05- 01.06.2018   II ŻUG 02.-27.10.2017

III ŻUG 04.05-01.06.2018         II THT 04.-29.09.2017

III TI 06.11.-01.12.2017         II TH  02.-27.10.2017

I TŻŚ – 05/06 2017

PRZERWY  W  TRAKCIE  ROKU  SZKOLNEGO

23.12. – 31.12.2017 r. – zimowa przerwa świąteczna

22.01. – 04.02.2018 r. – ferie zimowe

29.03. – 03.04.2018 r. – wiosenna przerwa świąteczna

(Odwiedzin: 1 483 ,Dzisiaj : 1 )