TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Kim jest?

Ocenia i przechowuje żywność, sporządza potrawy i napoje, organizuje produkcję gastronomiczną, planuje i realizuje usługi gastronomiczne.

Jakie uzyskasz kwalifikacje trakcie nauki w szkole? 

      K1 – Sporządzenie potraw i napojów (TG.07.)

      K2 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (TG.16.)

 Jaką zdobędziesz wiedzę i umiejętności?

Będziesz potrafił:

 • Sporządzać potrawy i napoje

 • Przechowywać żywność

 • Organizować żywienie i usługi gastronomiczne

 • Planować i oceniać żywność

 • Organizować produkcję wykonywać usługi gastronomiczne

Gdzie do pracy?

Pracę znajdziesz w placówkach żywienia zbiorowego: barach, restauracjach,stołówkach, klubach, pizzeriach, itp. Możesz prowadzić własną działalność cateringową.

O czym powinieneś jeszcze wiedzieć?

W cyklu czteroletniego kształcenia zawodowego realizowane są przedmioty zawodowe:

 1. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

 2. Wyposażenie i zasady bhp w gastronomii

 3. Zasady żywienia

 4. Podstawy działalności gospodarczej

 5. Obsługa konsumenta

 6. Język niemiecki zawodowy

 7. Pracownia gastronomiczna

 8. Pracownia planowania żywienia

 9. Pracownia obsługi konsumenta

 10. Pracownia administracyjno-biurowa

Praktyka zawodowa: 

Klasa  II– 4 tygodnie

Klasa III -4 tygodnie

Przedmioty rozszerzone w cyklu kształcenia:

Język angielski

Geografia

Historia i społeczeństwo- przedmiot uzupełniający

(Odwiedzin: 380 ,Dzisiaj : 1 )