TECHNIK SPEDYTOR

TECHNIK SPEDYTOR   NOWOŚĆ!

Kim jest?

Organizuje przemieszczanie ładunków, wykonuje czynności związane z obsługą przesyłki towarowej i prowadzi rozliczenia z klientami i kontrahentami.

Jakie uzyskasz kwalifikacje trakcie nauki w szkole?    

       K1 – AU.31.  Organizacja transportu oraz obsługa klientów  i kontrahentów

Jaką zdobędziesz wiedzę i umiejętności?

Będziesz potrafił:

 • Planować realizację procesów transportowych

 • Przygotowywać ładunki do transportu

 • Przygotowywać i monitorować techniczne środki realizacji procesów transportowych

 • Prowadzić dokumentację spedycyjno -transportową

 • Nadzorować realizację procesów transportowych

 • Prowadzić korespondencję i negocjacje

 • Kalkulować ceny usług spedycyjno- transportowe

Gdzie do pracy?

Będziesz pracować w pomieszczeniach biurowych i miejscach załadunku, rozładunku oraz przeładunku towarów. Pracę znajdziesz w firmach logistycznych, przewozowych, spedycyjnych, agencjach portów morskich i lotniczych oraz w hurtowniach, placówkach handlowych.

O czym powinieneś jeszcze wiedzieć?

W cyklu czteroletniego kształcenia zawodowego realizowane są przedmioty zawodowe:

Przedmioty w kształceniu zawodowym:

 • Działalność gospodarcza

 • Język obcy zawodowy

 • Transport i spedycja

 • Środki transportu

 • Opakowania jednostkowe i transportowe

 • Prawo i ubezpieczenia w transporcie

 • Marketing i negocjacje

 • Podstawy logistyki i magazynowania

 • Zarządzanie działalnością transportową

 • Zarządzanie działalnością  spedycyjną

 • Ekonomika transportu 

 • Techniki biurowe i informatyczne

 • Statystyka

Praktyka zawodowa: 

4 tygodnie w III klasie  

 Przedmioty rozszerzone w cyklu kształcenia:

 Geografia   matematyka

Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo

Ścieżka kariery zawodowej:

Po zdaniu egzaminu maturalnego możesz podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe na studiach wyższych na kierunku: logistyka, transport, ekonomia, handel międzynarodowy, nawigacja, itp.

(Odwiedzin: 612 ,Dzisiaj : 1 )