TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Kim jest?

Organizuje i prowadzi działalność turystyczną w zakresie przygotowania, sprzedawania, realizowania i rozliczania imprez i usług turystycznych.

Jakie uzyskasz kwalifikacje trakcie nauki w szkole?  

    K1 – Planowanie i realizacja imprez  i usług turystycznych (TG.14)

    K2 – Prowadzenie informacji turystycznej oraz  sprzedaż usług turystycznych (TG.15)

 Jaką zdobędziesz wiedzę i umiejętności?

Będziesz potrafił:

 • Planować u kalkulować imprezy i usługi

 • Rezerwować i realizować usługi i imprezy turystyczne

 • Prowadzić informację turystyczną

 • Prowadzić sprzedaż oraz rozliczać imprezy i usługi turystyczne

 

Gdzie do pracy?

Pracę znajdziesz w biurach podróży, agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej, organach administracji samorządowej, zajmujących się organizacją i promocją turystyki, środkach wczasowych jako animator czasu wolnego, działach socjalnych w zakładach pracy. Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych. Możesz ukończyć kurs pilota wycieczek zagranicznych oraz przewodnika wycieczek.

O czym powinieneś jeszcze wiedzieć?

W cyklu czteroletniego kształcenia zawodowego realizowane są przedmioty zawodowe:

 1. Podstawy turystyki

 2. Podstawy działalności gospodarczej w turystyce

 3. Marketing usług turystycznych

 4. Obsługa ruchu turystycznego

 5. Geografia turystyczna

 6. Język niemiecki zawodowy

 7. Pracownia administracyjno-biurowa

 8. Pracownia informacji turystycznej

 9. Pracownia turystyki

Praktyka zawodowa:          

Klasa II- 4 tygodnie

Klasa III- 4 tygodnie

Przedmioty rozszerzone w cyklu kształcenia:

 Geografia  

   Język angielski

Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo

Ścieżka kariery zawodowej:

Po zdaniu egzaminu zawodowego możesz podwyższać kwalifikacje zawodowe na kierunku np.: turystyka i rekreacja, turystyka i hotelarstwo, zarządzanie w turystyce, turystyka uzdrowiskowa, SPA& Wellness, turystyka międzynarodowa, animator kultury, itp.

(Odwiedzin: 430 ,Dzisiaj : 1 )