TECHNIK HOTELARSTWA

TECHNIK HOTELARSTWA

Kim jest?

Wykonuje prace w zakresie kompleksowej obsługi  gościa obiektu świadczącego usługi hotelarskie.

Jakie uzyskasz kwalifikacje trakcie nauki w szkole?                           

K1 – Planowanie i realizacja usług w recepcji (TG.12.)

K2 – Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (TG.13.)

 Jaką zdobędziesz wiedzę i umiejętności?

Będziesz potrafił:

 • Rezerwować usługi hotelarskie

 • Obsługiwać gości przyjeżdżających i wyjeżdżających

 • Utrzymywać czystość i porządek w jednostkach mieszkalnych

 • Przygotowywać i podawać śniadania

 • Organizować usługi dodatkowe w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Gdzie do pracy?

Pracę znajdziesz w zakładach hotelarskich, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, pensjonatach, zajazdach, gościńcach, schroniskach, kwaterach prywatnych, a także w bazach ruchomych: promowej, żeglugowej, kolejowej, lotniczej, w hotelach, seatelach, flaytelach i innych instytucjach posiadających bazę noclegową.Może być zatrudniony w organach administracji samorządowej zajmujących się usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach.Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług hotelarsko-gastronomicznych.

O czym powinieneś jeszcze wiedzieć?

 W cyklu czteroletniego kształcenia zawodowego realizowane są przedmioty zawodowe:

 1. Podstawy ekonomii i prawa

 2. Podstawy hotelarstwa

 3. Działalność recepcji

 4. Marketing usług hotelarskich

 5. Obsługa konsumenta

 6. Organizacja pracy służb pięter

 7. Podstawy rachunkowości

 8. Usługi dodatkowe w hotelarstwie

 9. Język niemiecki zawodowy

 10. Pracownia administracyjno-biurowa

 11. Pracownia obsługi w hotelarstwie

 12. Pracownia gastronomiczna z obsługą konsumenta

 Praktyka zawodowa:     

Klasa  II– 4 tygodnie

Klasa III -4 tygodnie

 Przedmioty rozszerzone w cyklu kształcenia:

Geografia    

 Język angielski

Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo

 Ścieżka kariery zawodowej:

Po zdaniu egzaminu zawodowego możesz podwyższać kwalifikacje zawodowe na kierunku np.: turystyka i rekreacja, turystyka i hotelarstwo, zarządzanie w turystyce, turystyka uzdrowiskowa, SPA& Wellness, turystyka międzynarodowa, itp.

(Odwiedzin: 400 ,Dzisiaj : 1 )