TECHNIK HANDLOWIEC

TECHNIK HANDLOWIEC

Kim jest?

Planuje, organizuje i realizuje transakcje zakupu – sprzedaży na różnych szczeblach obrotu towarowego. Prowadzi działania marketingowe związane ze sprzedażą oraz sprawy ekonomiczno- finansowe w przedsiębiorstwie.

 Jakie uzyskasz kwalifikacje trakcie nauki w szkole?          

   K2 – Prowadzenie działalności handlowej (AU.25)

    K1 – Prowadzenie sprzedaży (AU.20)

 Jaką zdobędziesz wiedzę i umiejętności?

Będziesz potrafił:

 • Organizować sprzedaż

 • Sprzedawać profesjonalnie towar w hurcie i detalu

 • Organizować działania reklamowe i marketingowe

 • Zarządzać działalnością handlową

 • Sporządzać dokumentację ekonomiczno- finansową

Gdzie do pracy?

Możesz pracować w zespołach handlowo-marketingowych oraz instytucjach kontroli handlowej, np. Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Możesz również prowadzić własną firmę, w której zatrudnisz pracowników lub sam będziesz wykonywać wszystkie czynności – od zaopatrzenia,sprzedaży, do końcowych rozliczeń finansowo-ekonomicznych firmy.

O czym powinieneś jeszcze wiedzieć?

 W cyklu czteroletniego kształcenia zawodowego realizowane są przedmioty zawodowe:

 1. Towaroznawstwo

 2. Elementy prawa

 3. Organizacja i technika sprzedaży

 4. Obsługa klientów

 5. Marketing w działalności handlowej

 6. Rachunkowość handlowa

 7. Język niemiecki zawodowy

 8. Pracownia administracyjno-biurowa

 9. Pracownia informatyczno-handlowa

 10. Zajęcia praktyczne

 Praktyka zawodowa: 

       Klasa III- 4 tygodnie  

Przedmioty rozszerzone w cyklu kształcenia:

Geografia 

Język angielski

Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo

 Ścieżka kariery zawodowej:

Po zdaniu egzaminu maturalnego możesz kontynuować naukę w szkołach wyższych na kierunkach: ekonomia oraz zarządzanie , towaroznawstwo, transport i logistyka, finanse i rachunkowość, ekonomia, gospodarka nieruchomościami, itp.

(Odwiedzin: 267 ,Dzisiaj : 1 )