TECHNIK EKONOMISTA

TECHNIK  EKONOMISTA

Kim jest?

Prowadzi w różnych organizacjach i instytucjach działalność  gospodarczą, sprawy kadrowo- płacowe i podatkowe, oraz rachunkowość, także sporządza elementy planów, analizy sprawozdania i wykonuje prace biurowe.

Jakie uzyskasz kwalifikacje trakcie nauki w szkole?     

 K1 – Planowanie i prowadzenie działalności  w organizacji (AU.35.)

K2 – Prowadzenie rachunkowości (AU.36.)

  Jaką zdobędziesz wiedzę i umiejętności?

 Będziesz potrafił:

 • Organizować działalność gospodarczą i obliczać podatki

 • Prowadzić sprawy kadrowo-płacowe

 • Sporządzać plany, analizy i sprawozdania

 • Dokumentować i ewidencjonować operacje gospodarcze

 • Przeprowadzać i rozliczać inwentaryzacje

 • Sporządzać sprawozdania finansowe i przeprowadzać analizy finansowe

 Gdzie do pracy?

Możesz być zatrudniony we wszystkich podmiotach gospodarczych bez względu na ich formę organizacyjną czy własnościową : w bankach, ubezpieczeniach społecznych, biurach rachunkowych, urzędach skarbowych, firmach zajmujących się obrotem nieruchomościami oraz możesz  prowadzić własną działalność gospodarczą.

 O czym powinieneś jeszcze wiedzieć?

 W cyklu czteroletniego kształcenia zawodowego realizowane są przedmioty zawodowe:

 1. Elementy prawa

 2. Ekonomika

 3. Rachunkowość i analiza finansowa

 4. Język niemiecki zawodowy

 5. Pracownia administracyjno-biurowa

 6. Pracownia rachunkowości i analizy finansowej

 7. Pracownia ekonomiczna

Praktyka zawodowa:    

Klasa II – 4tyg.

Klasa III – 4 tyg.

Przedmioty rozszerzone w cyklu kształcenia:

Matematyka

Język angielski

Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo

 Ścieżka kariery zawodowej:

Po ukończeniu szkoły możesz zapisać się na kurs kwalifikacyjny dla dorosłych i uzyskać kolejne kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik rachunkowości.  Możesz również zdecydować się na studia po wcześniejszym zdaniu matury  na kierunki, np. finanse i rachunkowość, bankowość, ekonomia,  zarządzanie, itp.

(Odwiedzin: 512 ,Dzisiaj : 1 )