Technik budowy jednostek pływających

Nowy kierunek w Ekonomiku w roku szkolnym 2018/2019

Technik budowy jednostek pływających

Technik budowy jednostek pływających jest atrakcyjną ofertą edukacyjną. Potrzeba kształcenia w tym zawodzie wzięła się z potrzeb lokalnych firm (Ostróda Yacht Sp. z o.o, MODEL-ART Sp. z o. o. Ostróda) Szkoła podpisała porozumienie o współpracy z Ostróda Yacht Sp. z o.o w zakresie zapewnienia uczniom tego kierunku realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na terenie swojej firmy, a absolwentom tego kierunku atrakcyjną ofertę pracy.
Obszar zatrudnienia absolwentów może być związany zarówno z konstrukcją i technologią kadłubów okrętowych, łodzi, jachtów, jak też z urządzeniami oraz systemami siłowni, wyposażenia maszynowego i ogólnookrętowego. Absolwenci nabywają umiejętności w zakresie technik komputerowych, stolarskich wykorzystywanych w tej branży.
Absolwenci są pilnie poszukiwani przez polski przemysł okrętowy, jachtowy, szerokie możliwości zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie „Technik budowy jednostek pływających” jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
– wykonywania prac remontowych kadłuba jednostek pływających ,
– montowania kadłuba jednostek pływających,
– opracowywania dokumentacji warsztatowej i procesów technologicznych wyposażenia i remontu jednostek pływających z wykorzystaniem technik komputerowych,
– badania właściwości materiałów stosowanych w budownictwie okrętowym,
– obróbki blach, drewna
– nadzorowania prac związanych z montażem jednostek pływających, ich wyposażaniem oraz remontami.

(Odwiedzin: 389 ,Dzisiaj : 1 )