Technik budowy jednostek pływających

TECHNIK ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ  NOWOŚĆ!

Kim jest?

Technik budowy jednostek pływających uczestniczy w pracach projektowo-konstrukcyjnych

z zakresu budownictwa okrętowego; opracowuje procesy technologiczne budowy, wyposażania

i remontu statku, dokonuje selekcji i doboru materiałów, armatury, maszyn i urządzeń oraz wyposażenia okrętowego, obsługuje maszyny i urządzenia oraz nadzoruje ich pracę podczas operacji obróbczych, montażowych, wyposażeniowych i remontowych, nadzoruje wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych kadłuba i wyposażenia statku podczas jego budowy i remontu, kontroluje przestrzeganie przepisów i norm międzynarodowych w zakresie jakości produkcji, ochrony środowiska i bezpieczeństwa użytkowania statku.

 

Jakie uzyskasz kwalifikacje trakcie nauki w szkole?

 

K1- TWO.03. Wykonywanie i montaż elementów kadłuba

K2 – TWO.05. Organizacja budowy, remontu i modernizacji kadłuba jednostek pływających

Jaką zdobędziesz wiedzę i umiejętności?

Jako absolwent w zawodzie technik budowy jednostek pływających będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań:

 1. Wykonywania obróbki blach i profili hutniczych,
 2. Prefabrykowania i montowania kadłuba jednostek pływających,
 3. Wykonywania prac remontowych i modernizacyjnych kadłuba jednostek pływających,
 4. Opracowywania dokumentacji warsztatowej oraz procesów technologicznych obróbki, prefabrykacji, montażu, wyposażania, remontu i modernizacji konstrukcji kadłubów jednostek pływających z wykorzystaniem technik komputerowych,
 5. Badania właściwości materiałów stosowanych w budownictwie okrętowym,
 6. Wykonywania i nadzorowania prac związanych z montażem kadłubów, ich wyposażaniem oraz remontami kadłubów jednostek pływających.

 

Gdzie do pracy?

Absolwenci są pilnie poszukiwani przez polski przemysł okrętowy, jachtowy, szerokie możliwości zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej.

O czym powinieneś jeszcze wiedzieć?

W  cyklu pięcioletniego kształcenia zawodowego realizowane są przedmioty zawodowe:

Przedmioty w kształceniu zawodowym:

 1. Język angielski zawodowy
 2. Podstawy rysunku technicznego i konstrukcji maszyn
 3. Budowa i konstrukcja jednostek pływających
 4. Technologia prefabrykacji kadłuba
 5. Technologia montażu i remontu kadłuba
 6. Pracownia technik wytwarzania
 7. Pracownia technologii budowy kadłuba
 8. Pracownia technologii remontu kadłuba

 

Praktyka zawodowa:

4 tygodnie w II klasie  

4 tygodnie w III klasie  

(Odwiedzin: 913 ,Dzisiaj : 1 )