TECHNIK ANALITYK

TECHNIK ANALITYK    Nowość!!!

Kim jest?

Wykonuje prace z zakresu: pobierania i przygotowywania próbek do analiz, gospodarowania odczynnikami chemicznymi, użytkowania wyposażenia pomiarowego i pomocniczego. Wykonuje  i dokumentuje badania analityczne składu  i właściwości badanego materiału oraz ocenia jakość badanych próbek.

Jakie uzyskasz kwalifikacje trakcie nauki w szkole?

K1 – Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych AU.59.

K2 – Wykonywanie badań analitycznych AU.60.

Jaką zdobędziesz wiedzę i umiejętności?

Będziesz potrafił:

 • Gospodarować wyposażeniem oraz odczynnikami chemicznymi w laboratorium analitycznym

 • Przygotowywać odczynniki chemiczne do badań analitycznych

 • Pobierać i przygotowywać próbki do badań analitycznych

 • Kontrolować laboratoryjne surowce, półprodukty i materiały pomocowe

 • Wykonywać badania bioanalityczne i środowiskowe

Gdzie do pracy?

Pracę znajdziesz w laboratoriach: przemysłowych, środowiskowych, pracujących na rzecz rolnictwa oraz na potrzeby przemysłu spożywczego.

 O czym powinieneś jeszcze wiedzieć?

W cyklu czteroletniego kształcenia zawodowego realizowane są przedmioty zawodowe:

 1. Organizacja pracy w laboratorium analitycznym

 2. Podstawy nauk laboratoryjnych

 3. Podstawy chemii analitycznej

 4. Materiałoznawstwo

 5. Badania bioanalityczne i środowiskowe

 6. Działalność gospodarcza w branży chemicznej

 7. Język angielski w praktyce laboratoryjnej

 8. Techniki laboratoryjne

 9. Analityka chemiczna i środowiskowa oraz bioanalityczna

Praktyka zawodowa:

Klasa II- 4 tygodnie

Klasa III- 4 tygodnie

 Przedmioty rozszerzone w cyklu kształcenia:

Język angielski

Chemia

Historia i społeczeństwo- przedmiot uzupełniający

(Odwiedzin: 555 ,Dzisiaj : 1 )