Przetargi

l1l2l3
 Technik budowy jednostek pływających RPWM.02.04.01-28-0059/18

 

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania Doposażenie pracowni szkolnych w ramach projektu pt. Technik budowy jednostek pływających

Informacja z otwarcia ofert TBJP 1

Informacja z otwarcia ofert TBJP 2

Informacja z otwarcia ofert TBJP 3

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR2 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Doposażenie pracowni szkolnych w ramach projektu pt. Technik budowy jednostek pływających

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Doposażenie pracowni szkolnych w ramach projektu pt. Technik budowy jednostek pływających  

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ  Doposażenie pracowni szkolnych w ramach projektu pt. Technik budowy jednostek pływających

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ Doposażenie pracowni szkolnych w ramach projektu pt. Technik budowy jednostek pływających

ZAŁĄCZNIK NR 3DO SIWZ Doposażenie pracowni szkolnych w ramach projektu pt. Technik budowy jednostek pływających

ZAŁĄCZNIK NR 4DO SIWZ Doposażenie pracowni szkolnych w ramach projektu pt. Technik budowy jednostek pływających

ZAŁĄCZNIK NR 5DO SIWZ Doposażenie pracowni szkolnych w ramach projektu pt. Technik budowy jednostek pływających


 

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania dotyczy postępowania nr 2/RPWM.02.04.01-28-0108/16 pn. „Dostawa wyposażenia do
pracowni szkolnych w ramach kierunku technik żeglugi śródlądowej” z dnia 11.10.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA nr 2/RPWM.02.04.01-28-0108/16 pn. „Dostawa wyposażenia do pracowni szkolnych w ramach kierunku technik żeglugi śródlądowej” z dnia 11.10.2017 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dotyczy postępowania nr 2/RPWM.02.04.01-28-0108/16 pn. „Dostawa wyposażenia do
pracowni szkolnych w ramach kierunku technik żeglugi śródlądowej” z dnia 07.10.2017 r.

Pytania wykonawców : dotyczące postepowania nr 2/RPWM.02.04.01-28-0108/16 pn. „Dostawa wyposażenia do pracowni szkolnych w ramach kierunku technik żeglugi śródlądowej”z dnia 3.10.2017

Zamówienie 2:Dostawa wyposażenia do pracowni szkolnych w ramach kierunku technik żeglugi śródlądowej z dnia 2017-09-29 r.

Specyfikacja 2 – Dostawa wyposażenia do pracowni szkolnych w ramach kierunku technik żeglugi śródlądowej z dnia 2017-09-29 r.


(Odwiedzin: 1 796 ,Dzisiaj : 1 )