Technikum

::KIERUNKI KSZTAŁCENIA TECHNIKUM::::

TECHNIK BUDOWY JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH NOWOŚĆ

TECHNIK ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ NOWOŚĆ

TECHNIK EKONOMISTA  specjalizacja :Księgowy-z elementami podatków i bilansu

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

TECHNIK HANDLOWIEC     (Prezentacja)

TECHNIK INFORMATYK :  specjalizacja : help desk   NOWOŚĆ,

     TECHNIK HOTELARSTWA   

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ   

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH   

TECHNIK ANALITYK   

TECHNIK SPEDYTOR – NOWOŚĆ

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI – NOWOŚĆ

 

 

TECHNIKUM NR 2 W OSTRÓDZIE
KLASA UZYSKANE KWALIFIKACJE ROZSEZERZENIE JĘZYKI OBCE
TECHNIK HOTELARSTWA K 1 – Obsługa gości
w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (HGT.03.)
K 2 – Realizacja usług
w recepcji (HGT.06.)
geografia, j. angielski j .angielski

j. niemiecki

TECHNIK HANDLOWIEC K 1 – Prowadzenie sprzedaży (HAN.01.)
K 2 – Prowadzenie działań handlowych (HAN. 02.)
geografia, j. angielski j .angielski

j. niemiecki

TECHNIK EKONOMISTA K 1 – Prowadzenie dokumentacji
w jednostce organizacyjnej (EKA.04.)K 2 – Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych (EKA.05.)
 

matematyka, j. angielski

 

j .angielski

j. niemiecki

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI K 1 – Prowadzenie spraw kadrowo płacowych
i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych (EKA.05.)
K 2 – Prowadzenie rachunkowości (EKA.07.)
 

matematyka, j. angielski

 

j .angielski

j. niemiecki

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH K 1 – Przygotowanie
i wydawanie dań (HGT.02.)
K 2 – Organizacja żywienia
i usług gastronomicznych (HGT.12.)
geografia, j. angielski j .angielski

j. niemiecki

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI K 1 – Przygotowanie imprez i usług turystycznych (HGT.07.)
K 2 – Obsługa klienta
oraz rozliczanie imprez
i usług turystycznych (HGT.08.)
geografia, j. angielski j .angielski

j. niemiecki

TECHNIK INFORMATYK K1 –Administracja
i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych
i lokalnych sieci komputerowych (INF.02)
K2 – Tworzenie
i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych (INF.03)
matematyka, j. angielski j .angielski

j. niemiecki

TECHNIK ANALITYK K 1 – Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek
do badań analitycznych (CHM.03.)
K 2 – Wykonywanie badań analitycznych (CHM.04.)
j. angielski, chemia j .angielski

j. niemiecki

TECHNIK SPEDYTOR K 1 – Organizacja transportu oraz obsługa klientów
i kontrahentów (SPL.05.)
matematyka,
język angielski
j .angielski

j. niemiecki

TECHNIK ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ K 1 – Planowanie
i prowadzenie żeglugi
po śródlądowych drogach wodnych
i morskich wodach wewnętrznych (TWO.08.)
K 2 – Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych
i mechanizmów pokładowych (TWO.08.)
matematyka,
język angielski
j .angielski

j. niemiecki

TECHNIK BUDOWY JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH K 1 – Wykonywanie
i montaż elementów kadłuba (TWO.03.)
K 2 – Organizacja budowy, remontu
i modernizacji kadłuba jednostek pływających (TWO.05.)
matematyka,
język angielski
j .angielski

j. niemiecki

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI K 1 – Obsługa podróżnych

w portach i terminalach (SPL.02.)
K 2 – Obsługa ładunków
w portach i terminalach (SPL.03.)

 

matematyka,
język angielski
j .angielski

j. niemiecki

 

 

(Odwiedzin: 27 418 ,Dzisiaj : 17 )