Technikum

::KIERUNKI KSZTAŁCENIA TECHNIKUM::::

TECHNIK BUDOWY JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH NOWOŚĆ

TECHNIK ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ NOWOŚĆ

TECHNIK EKONOMISTA (specjalizacja :Księgowy-z elementami podatków i bilansu)

TECHNIK HANDLOWIEC     (Prezentacja)

TECHNIK INFORMATYK :  1)  specjalizacja : help desk   NOWOŚĆ,

               2) technika wojskowa NOWOŚĆ

TECHNIK HOTELARSTWA   

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ   

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH   

TECHNIK ANALITYK   

TECHNIK SPEDYTOR – NOWOŚĆ

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI – NOWOŚĆ

TECHNIK KELNER

 

KLASA UZYSKANE KWALIFIKACJE PRZEDMIOTY ROZSZERZONE JĘZYKI OBCE
TECHNIK HOTELARSTWA K1 – Planowanie i realizacja usług w recepcji
(TG.12.)
K2 – Obsługa gości w obiekcie świadczącym
usługi hotelarskie (TG.13.)
GEOGRAFIA J. ANGIELSKI J. ANGIELSKI

J. NIEMIECKI

TECHNIK HANDLOWIEC K1 – Prowadzenie sprzedaży (AU.20)

K2 – Prowadzenie działalności handlowej (AU.25)

GEOGRAFIA J. ANGIELSKI J. ANGIELSKI

J. NIEMIECKI

TECHNIK EKONOMISTA K1 – Planowanie i prowadzenie działalności w
organizacji (AU.35.)
K2 – Prowadzenie rachunkowości (AU.36.)
MATEMATYKA .ANGIELSKI J. ANGIELSKI

J. NIEMIECKI

TECHNIK ŻYWIENIAI USŁUG GASTRONOMICZNYCH K1 – Sporządzenie potraw i napojów (TG.07.)

K2 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (TG.16.)

GEOGRAFIA J.ANGIELSKI J. ANGIELSKI

J. NIEMIECKI

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ K1 – Planowanie i realizacja imprez i usług
turystycznych (TG.14)
K2 – Prowadzenie informacji turystycznej oraz
sprzedaż usług turystycznych (TG.15)
GEOGRAFIA J. ANGIELSKI J. ANGIELSKI

J. NIEMIECKI

TECHNIK INFORMATYK
NOWOŚĆ ! (SPECJALIZACJA: HELP DESK)(SPECJALIZACJA: TECHNIKA WOJSKOWA)
K1. Montaż i eksploatacja
systemów
komputerowych urządzeń peryferyjnych i sieci (EE.08)K2 –Programowanie,
tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych
(EE.09)
MATEMATYKA J.ANGIELSKI J. ANGIELSKI

J. NIEMIECKI

TECHNIK ANALITYK K1 – Przygotowanie sprzętu, odczynników
chemicznych i próbek do badań analitycznych AU.59.
K2 – Wykonywanie badań analitycznych AU.60.
CHEMIA J.ANGIELSKI J. ANGIELSKI

J. NIEMIECKI

TECHNIK SPEDYTOR
NOWOŚĆ !(SPECJALIZACJA: OBSŁUGA CELNA)
K1 – AU.31. Organizacja transportu oraz obsługa
klientów i kontrahentów
MATEMATYKA GEOGRAFIA J. ANGIELSKI

J. NIEMIECKI

TECHNIK ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
*NOWOŚĆ
K1 – Planowanie i prowadzenie żeglugi po
śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych
(AU.39.)
K2 – Obsługa siłowni statkowych, urządzeń
pomocniczyc i mechanizmów pokładowych (AU.40)
MATEMATYKA GEOGRAFIA J. ANGIELSKI

J. NIEMIECKI

TECHNIK BUDOWY JEDNOSTEK
PŁYWAJĄCYCH
*NOWOŚĆ
K1 – Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających (MG.22.)

K2 – Organizacja
budowy i remontu jednostek pływających
(MG.33.)
MATEMATYKA,
J. ANGIELSKI
J. ANGIELSKI

J. NIEMIECKI

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I
TERMINALI
*NOWOŚĆ
K1 – Obsługa podróżnych w portach i terminalach (A.33.)

K2 – Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i
terminalach (A.34.)

GEOGRAFIA,
J. ANGIELSKI
J. ANGIELSKI

J. NIEMIECKI

(Odwiedzin: 21 813 ,Dzisiaj : 6 )