Liceum

::KIERUNKI KSZTAŁCENIA LO::

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – PROFIL PROZAWODOWY POLICYJNY     (Prezentacja)

Profil Policyjny

Program  z zakresu przedmiotu „Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa publicznego” przewiduje:  zajęcia z samoobrony, zajęcia wyszkolenia strzeleckiego, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,  udział w obozie sportowo-szkoleniowym,  udział   w rozprawach sądowych, spotkania z pracownikiem kadr Komendy Powiatowej Policji  w Ostródzie, uczestnictwo uczniów w  Olimpiadzie Policyjnej organizowanej przez Szkołę Policji, wystawienie drużyny piłki siatkowej do turnieju służb mundurowych o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie, udział w ćwiczeniach sztabowych organizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Ostródzie, ćwiczenia zgrywające służby Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, służby medycznej, zarządzania kryzysowego. Profil przygotowuje do zdania egzaminu do pracy w policji.

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – PROFIL PROZAWODOWY WOJSKOWY    (Prezentacja)

Profil Wojskowy

W ramach przygotowania specjalistycznego  program z przedmiotu „Podstawowe zagadnienia z zakresu wojskowości” przewiduje:

  1. Wyposażenie młodzieży w wiedzę dotyczącą prawa w zakresie organizacji Narodowych Sił Rezerwowych;
  2. Rozwój umiejętności praktycznych charakterystycznych dla służby wojskowej m. in. poprzez: udział w specjalistycznym 10 – dniowym obozie sprawnościowo – obronnym , zajęcia strzeleckie na strzelnicy wojskowej, udział w zajęciach i pokazach technik wojskowych na terenie jednostki wojskowej ,  wspólne zajęcia wojskowe z żołnierzami wojska polskiego, ćwiczenia specjalistyczne na terenie szkoły prowadzone przez żołnierza zawodowego;
  3. Poszerzenie współpracy z organami, których zadaniem jest obrona kraju4. Nawiązanie współpracy z wojskowymi uczelniami wyższymi oraz innymi szkołami ponadgimnazjalnymi prowadzącymi kształcenie uczniów w zakresie proponowanej klasy wojskowej.

Szkoła uczestniczy w „Pilotażowym Programie wspieranym przez Ministerstwo Obrony Narodowej w celu utworzenia certyfikowanych pionów wojskowych klas mundurowych”. Program planuje organizację zajęć pozaszkolnych, tak aby młodzież klasy wojskowej mogła poznać całe spektrum uwarunkowań obronności i bezpieczeństwa z perspektywy zajęć i obowiązków żołnierzy w jednostce wojskowej. Równolegle Ministerstwo Obrony Narodowej planuje wprowadzić dodatkowe korzyści dla uczniów i szkół m.in. poprzez dofinansowanie procesu szkolenia, wystawienie zaświadczenia potwierdzającego realizację programu „Edukacja wojskowa”, możliwość uzyskania dodatkowych punktów przy rekrutacji na uczelnie wyższe o charakterze wojskowym.

 

 

KLASA PRZEDMIOTY ROZSZERZONE DO WYBORU JĘZYKI OBCE
Profil Policyjny MATEMATYKA,
J. ANGIELSKI
J. ANGIELSKI
J. NIEMIECKI
Profil Wojskowy HISTORIA,
MATEMATYKA,
J. ANGIELSKI
J. ANGIELSKI
J. NIEMIECKI

 

(Odwiedzin: 8 995 ,Dzisiaj : 5 )