Dokumenty

 STATUTY

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. SANDORA PETÖFI W OSTRÓDZIE   

TECHNIKUM NR 2 W OSTRÓDZIE  

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR II W OSTRÓDZIE 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2

REGULAMINY

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Regulamin w sprawie przyznawania zasiłku na pomoc zdrowotną

REGULAMIN PRACY

PLANY

PLAN RAD PEDAGOGICZNYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE

SKALA PUNKTOWA DO WYSTAWIENIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIA W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. S. PETÖFI W OSTRÓDZIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE

 RADA RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW

PROTOKÓŁ z dnia 26 października 2015r. wyboru Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej na rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Prezydium Rady Rodziców w Zespole Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie na rok szkolny 2016/2017

Apel do rodziców

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

 

(Odwiedzin: 3 856 ,Dzisiaj : 2 )