OFICJALNA-FLAGA-UNII-EUROPEJSKIEJ-150x90

„Kompetencje kluczowe – nowe możliwości rozwojowe”

Posted on Posted in Bez kategorii

Otrzymaliśmy dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020

W ramach działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe, Nasza szkoła na początku bieżącego roku złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Kompetencje kluczowe – nowe możliwości rozwojowe”, który został pozytywnie rozpatrzony. W wyniku czego otrzymaliśmy dofinansowanie na projekt o wartości 390 517,53  zł, z czego wkład z Unii Europejskiej stanowi331 939,90  zł.

W rezultacie projekt rozpocznie się 1 listopada 2020 roku i będzie trwał do 30 czerwca 2021 roku.

Celem projektu jest:

  • podniesienie poziomu świadomości w zakresie bezpieczeństwa sieci 7uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych Liceum Ogólnokształcącego Nr II w Ostródzie (LO),
  • podniesienie kompetencji 29nauczycieli LO w zakresie stosowania narzędzi TIK do przygotowania i prowadzenia zajęć,
  • doposażenie LO w Ostródziew pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania,

w wyniku  wsparcia projektowego polegającego na organizacji kursów/szkoleń dla nauczycieli, zajęć edukacyjnych dla uczniów i doposażenia LO, w okresie od 01.11.2020r. do 30.06.2021r.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się 1 listopada 2020 roku.

0144 - promocja - plansza - projekt-1

 

(Odwiedzin: 41 ,Dzisiaj : 1 )