Klub Ośmiu z Internatu z opiekunami- Olsztyn

„Ośmiu Wspaniałych”

Posted on Posted in artykuł, Internat

Michał to wieloletni wolontariusz, który od początku pobytu w Internacie ZSZ im. S. Petöfii należał do Klubu Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu. Michał został zgłoszony do XVIII Edycji Powiatowego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” gdzie jego praca została doceniona przez Jury i zdobył on tytuł „Wspaniały Powiatu”.

Jego działalność jest bardzo bogata i wymienienie wszystkich jego dokonań graniczy z cudem. Jego dotychczasowy dorobek wolontariacki przestawia się imponująco. Michał działa w swojej szkole jako: kapitan drużyny siatkarskiej, członek PCK, konferansjer i aktor w bardzo wielu uroczystościach, dwukrotnie brał udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, indywidualne doskonali umiejętności zawodowe i psycho- społeczne. Jest strażakiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Saminie. Działalność internacka Michała to głównie praca w Ośrodku Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczym przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, przyjaźń z podopiecznymi Internatu Zespołu Placówek Szkolno- Rewalidacyjno- Wychowawczych w Ostródzie, aktor w Klubie Seniora przy Parafii Św. Jana Bosko w Ostródzie, uczestnik projektu realizowanego z seniorami „Aktywni Seniorzy W Ostródzie”, aktor i prowadzący wielu uroczystości internackich. W grudniu 2019 roku Michał za swoje działania wolontarystyczne uzyskał tytuł Laureata Konkursu „Barwy Wolontariatu”, który odebrał z rąk Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego. Ten życzliwy, dyskretny i obdarzony empatią chłopak nie potrafi odmówić człowiekowi będącemu w potrzebie. Mówi, że dalej zamierza pomagać i chciałby czynić to jeszcze skuteczniej.  Michał Kłosowski będzie reprezentował Powiat Ostródzki na Ogólnopolskiej Edycji Konkursu Ośmiu Wspaniałych w Warszawie.

Jego postawa świetnie wpisuje się w hasło: więcej bliźniego, mniej ego.

Data: 22.04.2020 r.

Tekst: A. Sposób, A. Kołodziejska

Foto: M. Kłosowski, A. Kołodziejska

(Odwiedzin: 24 ,Dzisiaj : 1 )