SAVE_20191011_225105

Czas wyborów…….

Posted on Posted in Internat

W  Internacie ZSZ im. S. Petöfi odbyły się wybory do Zarządu Młodzieżowej Rady Internatu. Wychowankowie 10 października tłumnie odwiedzili lokal wyborczy wybierając Przewodniczącego oraz członków Zarządu Młodzieżowej Rady Internatu.

Dążenie do rozwoju samorządności i samodzielności życiowej to jedno z głównych powinności wychowawcy względem wychowanka. W myśl tej zasady w Internacie odbyły się wybory do Zarządu Młodzieżowej Rady Internatu. Wychowankowie 10 października tłumnie odwiedzili lokal wyborczy wybierając Przewodniczącego oraz członków Zarządu Młodzieżowej Rady Internatu. Cała społeczność internacka mogła oddać swój głos na wybranego przez siebie kandydata. Głosowanie odbyło się zgodnie z Ordynacją Wyborczą i poprzedzone było kampanią wyborczą oraz dobową ciszą wyborczą. Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Internatu został Kacper Szczukowski, zastępcą Klaudia Nowikiewicz, a członkiem Zarządu Martyna Jarząbek. Członkami sekcji działających w internacie- kulturalno- oświatowej, sportowej i gospodarczej zostali: Grzegorz Faliński, Bartłomiej Sobieski, Michał Mężydło i Julia Grodecka.

Gratulujemy, życzymy sukcesów i powodzenia w reprezentowaniu całej społeczności internackiej.

 

Data: 14.10.2019 r.

Tekst: A. Kołodziejska

Foto: M. Kaźmierczak

(Odwiedzin: 24 ,Dzisiaj : 1 )