OFICJALNA-FLAGA-UNII-EUROPEJSKIEJ-150x90

Powiat Ostródzki beneficjentem kolejnej dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej

Posted on Posted in Bez kategorii

Powiat Ostródzki w maju bieżącego roku otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach kolejnego etapu realizacji przez Liceum Ogólnokształcące Nr II,wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie, „Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych z przedmiotu Edukacja wojskowa”.

Program został uruchomiony 1 września 2017 roku poprzez objęcie ww. szkoły „Pilotażowym programem wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Certyfikowane Piony Wojskowych Klas Mundurowych”.

Udzielona w roku 2017 dotacja została przeznaczona na dofinansowanie zadań inwestycyjnych powiatu, polegających na zaopatrzeniu bazy szkoleniowej uczniów klas mundurowych w niezbędny sprzęt i wyposażenie oraz na pokrycie zadań bieżących powiatu z przeznaczeniem na indywidualny pakiet wyposażenia ucznia klasy mundurowej, w ramach której uczniowie zostali zaopatrzeni w jednolite mundury wyjściowe wyróżniające kadetów klas wojskowych na terenie całego kraju.

 

Na obecnym etapie realizacji udziału w programie uczniowie klas mundurowych skorzystają z dofinansowania na organizację obozu szkoleniowego, stanowiącego elementarną część planu nauczania przedmiotu „Edukacja wojskowa”. W dniach od 3 do 7 czerwca 2019 r. uczniowie po ukończeniu nauki w drugiej klasie zrealizują 50 godzin lekcyjnych w formie 5-dniowego wojskowego obozu szkoleniowego w Jednostce Wojskowej w Morągu.

 

Umowa dotacyjna w tym celu została podpisana 13  maja 2019 roku w Warszawie pomiędzy pełnomocnikiem Ministerstwa Obrony Narodowej, Dyrektorem Biura do spraw Proobronnych Panem Waldemarem Zubek,a Powiatem Ostródzkim, w imieniu którego działają Starosta Ostródzki – Andrzej Wiczkowski oraz Wicestarosta – Jan Kacprzyk.

Łączny koszt realizacji zadania został ustalony na kwotę 4 999 zł.Wysokość dotacji, stanowiąca 80% kwoty przewidzianej na realizację zadania wynosi 3 999,20 zł, natomiast 20 % koszt środków własnych powiatu to kwota 999,80 zł.

 

 

Autor tekstu: Izabela Grenda

(Odwiedzin: 182 ,Dzisiaj : 1 )