DSC_10880

Ślubowanie klas pierwszych 2018

Posted on Posted in Bez kategorii

 Kontynuując tradycję szkoły, 26 listopada 2018 uczniowie klas pierwszych Technikum oraz Liceum Ogólnokształcącego zostali uroczyście przyjęci w poczet uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petőfi. Ślubowanie złożone na sztandar szkoły przyjął dyrektor Henryk Rybacki.

Uroczystość składała się z dwóch części. W części pierwszej przedstawiciele uczniów Technikum, w imieniu całego zespołu klasowego, ślubowali na sztandar szkoły. Z kolei uczniowie Liceum ogólnokształcącego oprócz ślubowania byli również pasowani na uczniów klas mundurowych.
Uroczystość ślubowania zaszczycili swą obecnością:
Jan Kacprzyk – Wicestarosta Ostródzki, Magdalena Rochnowska – zastępca dyrektora Biura do Spraw Proobronnych MON, Sława Agata Gęśla – z-ca dyr. ds. nadzoru Kuratorium Oświaty w Olsztynie, płk Wojciech Dobrzyń – były dowódca 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej,
płk Wiesław Szczygielski – Wojskowa Akademia Techniczna,
ppłk Dariusz Szlachtowicz – Dowódca 16 Batalionu Zmechanizowanego 20 BBZ, Garnizon Morąg, ks. dziekan Roman Wiśniowiecki – Proboszcz parafii pw. NPNMP
ppłk Mirosław Tułodziecki – Dowódca 42. Batalionu Lekkiej Piechoty w Morągu,
ppłk Adam Basak – Komendant WKU w Ostródzie,
kom. Krzysztof Bilicki – zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie, Marzena Skuratko-Wacławek – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu,
Karwowski Przemysław – Prezes Stowarzyszenia Skorpion R.K.,
Angelika Chudy – Wojskowa Akademia Techniczna i absolwentka ZSZ im. S. Petőfi,
Izabela Grenda – Starostwo Powiatowe w Ostródzie,
st. chor. Wojciech Sobotka – Dowódca Jednostki Strzeleckiej Nr 1013 w Ostródzie
Magdalena Nycz – Przewodnicząca Rady Rodziców. Wielką radość i honor sprawili swoją obecnością rodzice uczniów klas pierwszych.
Pisemne gratulacje złożyli Wojciech Skurkiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek – Rektor i Komendant Wojskowej Akademii Technicznej oraz płk Mirosław Bryś – dowódca 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
Powodem, dla którego wśród zgromadzonych gości pojawiło się tak wielu przedstawicieli służb mundurowych, jest prowadzenie przez szkołę liceum ogólnokształcącego o profilach wojskowym i policyjnym. Jest to już 9. rocznik uczniów kształcących się w klasach o tych profilach. Na tegorocznej uroczystości szczególnie dużo miejsca poświęcono klasom wojskowym.
Klasy wojskowe objęte są przez Ministerstwo Obrony Narodowej, pilotażowym programem wpierania szkół prowadzących „Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”. Takie wyróżnienie spotkało tylko 52. szkoły z całej Polski w pierwszej edycji programu, a w drugiej edycji dołączyło ich jeszcze 47.
Zgodnie z założeniami szkoły uczestniczące w programie otrzymują od Ministerstwa Obrony Narodowej wsparcie pozafinansowe w postaci instruktorów wojskowych prowadzących zajęcia, dostęp do obiektów i sprzętu wojskowego oraz finansowe w postaci dotacji celowej na zakup sprzętu i wyposażenia indywidualnego niezbędnego do realizacji programu Edukacja Wojskowa. Absolwenci szkół-ochotnicy z obu edycji programu, po jego ukończeniu mają być objęci kilkutygodniowym szkoleniem wojskowym w ramach skróconej służby przygotowawczej lub powołani na krótkotrwałe ćwiczenie wojskowe zakończone przysięgą wojskową i zasilić rezerwy osobowe SZ RP. Dla młodzieży resort zapewni również ułatwienia w zakresie aplikowania do wojskowej służby zawodowej lub kandydackiej. Absolwenci takich szkół będą też mieli m.in. pierwszeństwo w naborze na studia wyższe o profilu wojskowym.
Uroczystość ślubowania klas pierwszych zbiegła się z nadaniem klasie wojskowej, jako pierwszej w Polsce, proporca. Za patronkę uczniowie obrali Danutę Siedzikównę ps. Inka – bohaterską sanitariuszkę żołnierzy wyklętych. Matką chrzestną tego symbolu została Magdalena Rochnowska – zastępca dyrektora Biura do Spraw Proobronnych MON. Fundatorami proporca są: Stowarzyszenie „Skorpion R. K.”, uczniowie klas wojskowych, ppłk A. Basak, płk Z. Chudy, Robert Kaszlejew , OSE „Szansa”.
Mamy nadzieję, że poprzez edukację i wpajanie dobrych zasad i wzorów, wychowamy odpowiedzialną młodzież gotową na wyzwania współczesnego świata.

Gratulujemy uczniom i rodzicom oraz życzymy sukcesów i wytrwałości w nauce.


 

 

 

(Odwiedzin: 222 ,Dzisiaj : 1 )